วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธารน้ำตาเหือดหาย เมื่อธารน้ำใจหลั่งริน

รายงานพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ธารน้ำตาเหือดหาย เมื่อธารน้ำใจหลั่งริน

 

 

   หลังจากพายุ “เซินกา” ถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้มีฝนตกหนัก ปริมาณน้ำมหาศาลไหลบ่าครอบคลุม ๔๒ จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับผลกระทบหนักมาก และแม้ว่ามีการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว แต่สถานการณ์ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ สร้างความเดือดร้อนระส่ำระสายแก่พี่น้องประชาชนในแถบนั้นเป็นอย่างยิ่ง ทำให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งนำถุงยังชีพลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยหลายวันแล้ว โดยมีความเคลื่อนไหวดังนี้

 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    อาสาสมัครวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยกันนำข้าวสารอาหารแห้งบรรจุลงถุงยังชีพจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร

 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ในช่วงเช้า ด้วยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ทหาร พระภิกษุและอาสาสมัครวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสามัคคีธรรม กัลยาณมิตร จังหวัดสกลนคร นำถุงยังชีพกว่า ๕๐๐ ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลงิ้วด่อน ตำบลธาตุเชิงชุม ชุมชนหนองบัว บ้านหนองบัว ชุมชนธาตุดุม บ้านธาตุดุมเหล่าทัพ วัดสามัคคี ธรรมาวาส บ้านหนองมันปลา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยบรเวณดัง กล่าวมมีระดับน้ำท่วมสูง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

  ช่วงบ่าย ทีมงานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ไปมอบถุงยังชีพอีก ๕๐๐ ชุด แก่ผู้ประสบภัยในอำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวานรนิวาส และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
     พระภิกษุและอาสาสมัครวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสามัคคีธรรม และกัลยาณมิตรจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำถุงยังชีพ ๓๐๐ ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านโพนงามโคกใหม่หมู่ ๙ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว

 วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
     ช่วงนี้แม้ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่สภาพพื้นที่ทั่วไปน้ำยังท่วมสูง เพราะพื้นที่ดังกล่าว อยู่ติดกับหนองหารและลำน้ำก่ำ ซึ่งมีน้ำเอ่อล้นท่วมตลอดแนว การเข้าไปให้ความช่วยเหลือจึงต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่และเรือพาย

   วันนี้ ทีมงานนำถุงยังชีพไปมอบแก่ประชาชนที่ชุมชนบ้านหนองสนม ชุมชนดอนงิ้วพัฒนา ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม บ้านหนองบัวใหญ่ บ้านดอนเสาธง อำเภอเมือง /บ้านด่านม่วงคำ อำเภอโคกสีสุพรรณ / บ้านต้นผึ้ง บ้านโนนสูง บ้านดอนเหล่าทัพ บ้านดอนตาล / อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร     การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าสถานการณ์ น้ำท่วมจะคลี่คลาย

 สำหรับสิ่งของที่วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น มีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคและของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป นมกล่อง ปลากระป๋อง อาหารกระป๋อง ยาสามัญประจำบ้าน กระดาษชำระ ยากันยุงเป็นต้น

 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ แม้ว่าหลายคนไม่มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเอง แต่ก็พากันส่งน้ำใจไปให้ผู้ประสบภัย ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นและข้าวสารอาหาร แห้ง ผ่านวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายซึ่งสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ประสบภัยเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นพระภิกษุเมตตาลุยน้ำหรือนั่งเรือมามอบสิ่งของให้ถึงตำบลที่อยู่ของพวกเขา

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล