วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
“วันอาสาฬหบูชา” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันธรรมจักร” เพราะเป็นวันทีชาวพทธทั้งหลายจักได้รำลึกถึง การแสดงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพทธเจ้า ที่มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” เมื่อวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน...อ่านต่อ
การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นการปฏิบัติบูชา ซึ่งถือเป็นการบูชาอย่างสูงสุด เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติบูชามีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลดีต่อการทำสมาธิปฏิบัติธรรมทำให้บรรลุธรรมได้ง่าย...อ่านต่อ
หลังจากพายุ “เซินกา” ถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้มีฝนตกหนัก ปริมาณน้ำมหาศาลไหลบ่าครอบคลุม ๔๒ จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับผลกระทบหนักมาก และแม้ว่ามีการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว แต่สถานการณ์ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ สร้างความเดือดร้อนระส่ำระสายแก่พี่น้องประชาชนในแถบนั้นเป็นอย่างยิ่ง...อ่านต่อ
ในฤดูเข้าพรรษา ตามพุทธประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต่างแสวงหาสถานที่สัปปายะที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนา...อ่านต่อ
ยังปลื้มกันอยู่ไม่หาย สำหรับกิจกรรมงานบุญวันอาสาฬบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกและศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ได้มาสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรร่วมกันทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก...อ่านต่อ
ปัจจุบัน ประเทศที่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเจริญรุ่งเรืองและมีชาวพุทธเถรวาท เป็นประชากรหลักของประเทศ มีอยู่แค่ ๕ ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ศรีลังกา กัมพูชา และลาว แต่ในบังกลาเทศมีชาวพุทธอยู่เพียง ๐.๗ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากจำนวนประชากรทั้งหมด ๑๗๐ ล้านคน...อ่านต่อ
อดีตสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นบุกเบิก บวช ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ รักพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตจิตใจ เปิดฉากการเรียนบาลีไม่เข้าตากรรมการ แต่สู้จนได้เป็นนาคหลวง ดูแลสามเณรด้วยประสบการณ์ครบเครื่อง แต่บอกตัวเองว่า “ยังต้องทำให้ดีกว่านี้...อ่านต่อ
ณ มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย เป็นที่ตั้งของเกาะรูปร่างคล้ายหยดน้ำชื่อ “ลังกาทวีป” หรือที่รู้จักในปัจจุบันว่าประเทศศรีลังกา เกาะแห่งนี้มีชื่อเรียกหลากหลายแตกต่างกันไปตามสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แห่งภัทรกัปนี้...อ่านต่อ
นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย ในฐานะผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมด้วยชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี...อ่านต่อ
อาสาสมัครศรีวิไลส์ ถนอมถิ่น รับปิ่นโตอาหารจากคุณยายท่านหนึ่ง เพื่อนำไปถวายเป็นภัตตาหารในงานบุญวันอาทิตย์...อ่านต่อ
การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องเดียวกัน การกระทำแบบเดียวกัน มีความหมายคนละทางกันได้ คนบางคน...อ่านต่อ
“พระสารีบุตรเป็นนักปราชญ์ มีปัญญาลึกซึ้ง ฉลาดในทางและมิใช่ทาง มีปัญญามากย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย แสดงโดยย่อก็ได้ แสดงโดยพิสดารก็ได้...อ่านต่อ
การให้คำแนะนำผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหรือเพิ่งเริ่มนับถือพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น ในเบื้องต้นพระองค์ทรงสอนในลักษณะที่เรียกว่า หัดป้องกันภัยที่จะเกิดแก่ตนเองให้ได้ก่อน...อ่านต่อ
ความคุ้นของเรากับจังหวะและเสียงดนตรีมีมาข้ามภพข้ามชาติ ไม่เฉพาะชาตินี้เท่านั้น บนสวรรค์ก็มีดนตรี ในนรกแม้ไม่มีดนตรี แต่มีจังหวะเสียงร้องอยู่ เพราะฉะนั้นคนเราจึงมีประสบการณ์ในอดีตที่ฝังลึกอยู่ ซึ่่งกายละเอียดข้างในรู้...อ่านต่อ
ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่บนโลกใบนี้มีไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมี และหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายให้ดำรงอยู่ได้ เพราะเมื่อเราสั่งสมบุญบารมีแล้ว ก็จะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้า บุญจะส่งผลให้เราได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มักเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อทรงสงเคราะห์เหล่าเวไนยสัตว์ เมื่อชาวเมืองสาวัตถีถือของหอม ระเบียบดอกไม้ ไปที่วัดพระเชตวัน...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่สวดมนต์ ใจเราจะเกาะเกี่ยวอยู่กับพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสูงส่ง เป็นผลให้จิตใจเราสะอาดเกลี้ยงเกลาบุญต่างๆ ที่เราเคยทำมาในอดีตก็จะได้ช่อง ตามมาส่งผล จึงทำให้บุคคลที่หมั่นสวดมนต์อยู่เนืองนิตย์สัมฤทธิผลในกิจการงานต่างๆทันตาเห็น...อ่านต่อ
คุณพ่อของผม เป็นคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่ ลูกๆ เรียกท่านว่า “อาป๊า” อาป๊า เป็นคนขยัน มั่นใจในตัวเอง...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส สหพันธ์รวมใจ ไทยทั้งชาติ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลนิธิ ๖๐ ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษา ร่วมกับ Buddhist Federation of Australia จัดกิจกรรมงานวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เป็นปีที่ ๓ ณ ฟรีดอมพลาซ่า เมือง Cabramatta รัฐ New South Wales...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล