วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์
วัดพระธรรมกาย

 

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก

 

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

 ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมน้อมถวาย เทียนพรรษาแด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

  นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย ในฐานะผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์
วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมด้วยชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมถวายต้นเทียนพรรษา จำนวน ๑ คู่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองสามและพุทธศาสนิกชนจัดงานบุญสืบสานประเพณีไทย “สวดธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชา หล่อเทียนพรรษามหามงคล”

  เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย มีงานบุญสืบสานประเพณีไทย “สวดธรรมจักร ถวายเป็นพุทธบูชา หล่อเทียนพรรษามหามงคล” ขึ้น โดยวันแรกได้รับเกียรติจากคุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์ ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานต่อจากนั้นมีประธานหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน หลั่งไหลมาร่วมงานบุญในระหว่างกำหนดเวลาจัดงานของแต่ละวันอย่างตลอดต่อเนื่อง จนถึงวันสุดท้ายได้จัดพิธีถวายต้นเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยคุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์วัดรักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี เป็นประธานนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษา และมีพิธีมอบต้นเทียนพรรษา จำนวน ๓๐ คู่ ให้แก่ประธานหมู่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อรวมศรัทธาร่วมถวายแด่คณะสงฆ์ วัดต่าง ๆ ในชุมชนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา เป็นประธานในการมอบเทียนพรรษา

 

 

 คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมบำเพ็ญกุศล สวดธรรมจักร ทอดผ้าป่าบำรุงวัดและถวายเทียนพรรษาแด่เจ้าอาวาส ๒๓ วัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

  เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมงคลพุการาม ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาส
วัดมงคลพุการาม เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดธรรมจักร ทอดผ้าป่าบำรุงวัด และถวาย
เทียนพรรษาแด่เจ้าอาวาส ๒๓ วัด ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีคณะสงฆ์และหมู่มวลพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 ในโอกาสนี้ นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ในฐานะผู้แทน เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้รวมศรัทธาร่วมถวายปัจจัยสมทบกองบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัด ๒๓ วัด ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แด่พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เพื่อถวายแด่คณะเจ้าอาวาสทั้ง ๒๓ วัดอีกด้วย
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล