วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ “บวชเพื่อฝึกฝนกายใจ ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมาภิสมัย”

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พรพิสุทธิ์ ดุจรัตน

 

  “บวชเพื่อฝึกฝนกายใจ  ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมาภิสมัย”


โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาท   รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย

 

“บวชเพื่อฝึกฝนกายใจ  ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมาภิสมัย”,เนื้อนาใน่,อยู่ในบุญ

    ในฤดูเข้าพรรษา ตามพุทธประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต่างแสวงหาสถานที่สัปปายะที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดไตรมาส ท่านจึงไม่ไปแรมราตรีที่ไหน แต่จะแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์ภายใน และถือโอกาสนี้ศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธให้แตกฉานจะได้นำความรู้มาสั่งสอนตนเองและชาวโลก

   เมื่อบรรยากาศแห่งความสมบูรณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีพร้อมกันเช่นนี้ จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธสืบต่อกันมา ทุกวันนี้ว่า ฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นบรรยากาศพิเศษ เหมาะที่จะให้กุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชเรียน เนื่องจากผู้บวชเป็นพระใหม่ที่เข้ามาสู่พระศาสนาจะมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูบาอาจารย์ซึ่งจำพรรษาอยู่ในวัดอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบวชได้ง่ายขึ้น

 

 ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงจัดให้มีโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่๑ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๐

 

   พิธีกรรมในวันบวชเริ่มขึ้นแต่เช้าตรู่ เวลา ๐๖.๑๕ น. ยามแสงทองแห่งรุ่งอรุณใหม่ มาเยือน นาคธรรมทายาทในชุดขาว บรรดาคณะญาติ และสาธุชนผู้ใจบุญ พร้อมเพรียงกันแปรแถวเป็นระเบียบงดงาม เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และ ร่วมพิธีวันทาเจดีย์รำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เตรียมพร้อมกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น

   ๐๗.๔๕ น. พิธีขอขมาผู้ปกครองและรับมอบผ้าไตร จัดขึ้นบริเวณทิศเหนือของสภาธรรมกายสากล นาคธรรมทายาทแปรแถวคู่เดินอย่างเป็นระเบียบมานั่งลงต่อหน้าผู้ปกครองแล้วกล่าวคำขอขมาและรับมอบผ้าไตร

 

     

   ๐๘.๓๕ น. พิธีบรรพชา ได้รับความเมตตาจากพระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอวังน้อย เจ้าอาวาสวัดพะยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

      ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาท

     ส่วน พิธีอุปสมบท จัดขึ้นในภาคบ่าย ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย เสร็จพิธีแล้วเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

       พิธีกรรมทุกขั้นตอนในวันนี้นำความปลื้มปีติอย่างยิ่งมาสู่พระภิกษุใหม่ ผู้ปกครองญาติมิตร และสาธุชนผู้มาร่วมอนุโมทนา

   การที่พระธรรมทายาททุกรูปตั้งใจบวชฝึกฝนอบรมตนเองตลอดพรรษานี้ นอกจากเกิดอานิสงส์ต่อตนเองแล้ว ยังเป็นการทดแทนคุณบิดามารดา เป็นอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการรักษาประเพณีบวชเข้าพรรษาให้ยืนยาวสืบต่อไป ขอกราบอนุโมทนาสาธุการ

 

 

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล