วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 87 มกราคม ปี2553

ฉบับที่ 87 มกราคม ปี2553
เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิด ......อ่านต่อ
ไม่มีความภาคภูมิใจใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับความภาคภูมิใจของเหล่าคุณครู ยอดกัลยาณมิตร ผู้นำแสงสว่างสู่ดวงใจเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความหวังอันสดใสของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไปในอนาคต ไม่มีภาพใดจะงดงามเท่ากับภาพของเด็กดี กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน จาก ๕,๐๐๐ สถานศึกษา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ......อ่านต่อ
ปีใหม่ปีนี้ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ล่วงเข้าปีที่ ๓ ของโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ภาพมหาปีติเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า และยังมุ่งมั่นก้าวต่อไป ......อ่านต่อ
ความเคยชินมักจะทำให้คนเรามองข้ามคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ดังเช่น การมีอากาศหายใจ มีอวัยวะ ครบถ้วน มีงานทำ มีคนคอยดูแลห่วงใย ฯลฯ เมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป ......อ่านต่อ
ดังเรื่องราวของเขาและเธอที่ได้วาดภาพเหล่านี้ จากใจอันเปี่ยมสุขของตนเอง......อ่านต่อ
ตั้งแต่หลวงพ่อยังเล็ก ๆ อยู่ ก็เห็นเวลาพระท่านออกบิณฑบาต เดินเป็นแถวไปตามคันนาบ้าง ตามทางเกวียนในหมู่บ้านบ้าง แล้วต่อมามีถนน มีรถยนต์ พระท่านก็เดินริม ๆ ถนน ออกบิณฑบาต ......อ่านต่อ
อานุภาพ ๕ ห้องชีวิตต่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สันติภาพโลกที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างอุทิศชีวิตเป็น เดิมพันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ และบรรลุพระนิพพานในตัว ......อ่านต่อ
วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องการตัดความวิตกกังวล ถามว่าความวิตกกังวลเกิดจากอะไร ต้องบอกว่า เกิดจากการคิดสมมติ เช่น ถ้าเกิดทรัพย์สินเงินทองเราหมดไป พร่องไป เราจนลง จะทำอย่างไรกันดี ลูกเราจะทำอย่างไร อย่างนี้เป็นต้น ......อ่านต่อ
"สมัยนั้นโบสถ์ยังเป็นเนินดินอยู่ ข้างโบสถ์ก็ยังไม่มีอะไรเลย" พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ พระมหาเถระรุ่นบุกเบิกของวัดพระธรรมกายได้เมตตาย้อนบรรยากาศการสร้างวัดให้ฟัง ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล