วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ / ต่างประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ / ต่างประเทศ

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

        เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดสอบธรรมสนามหลวง ระดับชั้นนักธรรมตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย โดยมีพระภิกษุ-สามเณรจาก ๒๓ วัด เข้าสอบจำนวน ๓๐๐ รูปและมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบ ส่วนการสอบนักธรรมชั้นโท-เอกนั้น จัดสอบระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สอบวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


พิธีถวายกองกฐินสัมฤทธิ์ ๓๕๐ วัด วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

        เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายกองกฐินสัมฤทธิ์ ๓๕๐ วัด ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ของเด็กดี V-Star ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหากฐินตกค้างและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนา พิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานสงฆ์


โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้คณะผู้บริหารการศึกษาและคุณครูได้ทำทาน รักษาศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านศีลธรรมร่วมกัน ในโอกาสนี้คณะครูยังได้ฟังการบรรยายเรื่อง “ครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก หน้าที่อันยิ่งใหญ่ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก้าวแรกสู่ความสุขและความสำเร็จ” และ “ต้นแบบการทำความดีสากลสู่อาเซียน”


โครงการบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล ประเทศแอฟริกาใต้

    เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมกับกองอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) และชมรมพุทธศาสตร์แห่งประเทศแอฟริกาใต้ชมรมคนไทยใจรักบุญเมืองโจฮันเนสเบิร์ก - พริทอเรีย -  เคปทาวน์ - เดอร์บัน ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาและอบรมสามเณรธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอุปัชฌาย์งานนี้นับเป็นการบรรพชาสามเณรที่มีผู้บวชและผู้ร่วมพิธีบรรพชามากที่สุดในทวีปแอฟริกา (๒๖ รูป / ๑๕๐ คน)


กิจกรรมความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

       เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายโอซาก้าจัดกิจกรรม “ความรู้พื้นฐานพระพุทธศาสนา” แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยริวโคคุและชาวญี่ปุ่น กิจกรรมในภาคสายเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ “วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น” และนั่งสมาธิ ส่วนในภาคบ่ายรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง “พระพุทธศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางวัดยังได้เตรียมอาหารไทยไว้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ชาวญี่ปุ่น


แนะนำการนั่งสมาธิแก่นักธุรกิจในเมืองโวคกิง วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

     เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระอาจารย์วัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์ให้ไปแนะนำวิธีนั่งสมาธิแก่นักธุรกิจในเมืองโวคกิง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ ซึ่งในโอกาสนี้ พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้น เพื่อให้ทุกท่านรู้จักการวางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จากนั้นนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั่งสมาธิร่วมกันแล้ว หลายท่านได้รับประสบการณ์ที่ดี จึงอยากจะขอไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายลอนดอนในโอกาสต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล