วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กุลบุตรชาวไทยร่วมใจบวชเชิดชูพระศาสนา

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : จันทร์ ซีโร่

กุลบุตรชาวไทยร่วมใจบวชเชิดชูพระศาสนา

อยู่ในบุญพฤศจิกายน2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , กุลบุตรชาวไทยร่วมใจบวชเชิดชูพระศาสนา

       นับเป็นภาพและข่าวที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง ที่แม้ในขณะที่พระพุทธศาสนากำลังถูกกระแสแห่งความไม่เข้าใจหลากหลายกรณีเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ หลายรูปแบบ แต่กระนั้นกลับมีกุลบุตรวัยต่าง ๆ ยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมใจกันสมัครเป็นธรรมทายาทในโครงการอบรมต่าง ๆ อย่างมากมาย ทำให้ชาวพุทธยังมีความหวังว่า สถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและทั่วโลกจะยังคงตั้งมั่นและเจริญรุ่งเรือง นำพาสันติสุขอันแท้จริงเกื้อกูลชาวโลกทั้งหลายไปได้อีกยาวนาน


อยู่ในบุญพฤศจิกายน2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , กุลบุตรชาวไทยร่วมใจบวชเชิดชูพระศาสนา

• โครงการอุปสมบทหมู่รุ่น บูชาธรรม ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

      เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครบ ๑๓๓ ปี เหล่าสาธุชนผู้มีหัวใจกตัญญูกตเวทีทั้งหลายต่างพร้อมใจกันเชิญชวนกุลบุตรและชายไทยแมน ๆ ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๖๐ ปี ให้มาสมัครบวชบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวาระสำคัญนี้


อยู่ในบุญพฤศจิกายน2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , กุลบุตรชาวไทยร่วมใจบวชเชิดชูพระศาสนา

          การอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ถึง ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกให้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายในวันที่ ๓๐ กันยายน จำนวน ๔๔ ท่าน ซึ่งในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์


อยู่ในบุญพฤศจิกายน2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , กุลบุตรชาวไทยร่วมใจบวชเชิดชูพระศาสนา

• โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๖

        โครงการนี้อบรมระหว่างวันที่ ๓-๒๓ ตุลาคม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชายที่ยังอยู่ในระหว่างการปิดภาคเรียนสมัครเข้าอบรม ซึ่งนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่าและคุณธรรมแก่ตนเองแล้ว ยังทำให้บิดามารดาและผู้มีพระคุณได้เห็นชายผ้าเหลืองบุตรชายผู้ยังอยู่ในวัยเยาว์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรัก
และความกตัญญูที่มีต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย

        โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ ๒๖ รับสมัครกุลบุตรผู้มีวัยระหว่าง ๙-๑๕ ปี และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม โดยมีการทดสอบความสามารถในการกล่าวคำขอบรรพชา ซึ่งต้องสามารถออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนและจำได้ขึ้นใจ

        พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทรุ่นนี้จัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๒ ท่าน และมีพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เป็นพระอุปัชฌาย์


อยู่ในบุญพฤศจิกายน2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , กุลบุตรชาวไทยร่วมใจบวชเชิดชูพระศาสนา

• อนุโมทนาบวชทั่วไทย เทิดไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

          นอกจากโครงการบวช ๒ โครงการข้างต้นแล้ว ในช่วงนี้ยังมีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งในแต่ละจังหวัดต่างได้รับการตอบรับจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งด้วยการมาสมัครบวชอย่างมากมาย และให้การอุปถัมภ์บำรุงเป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรสามารถบำเพ็ญสมณกิจและฝึกฝนตนเองได้อย่างราบรื่น เพื่อความสมบูรณ์และถึงพร้อมในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธองค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งแก่ผู้บวช บิดา มารดา ญาติโยมและผู้สนับสนุนโครงการทุกท่าน

         ในโอกาสนี้ ทีมงานวารสารอยู่ในบุญจึงขออนุโมทนาสาธุการกับผู้มีส่วนในการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบททุกโครงการและขอผลานิสงส์ที่เกิดจากการบวชครั้งนี้จงติดตามทุกท่านไปทั้งในภพชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้า จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล