วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกายร่วมพิธี วางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายงานพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วัดพระธรรมกายร่วมพิธี วางดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , วัดพระธรรมกายร่วมพิธี วางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันที่พสกนิกรไทยทั่วประเทศต่างพากันเดินทางไปวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองหรือซุ้มวางดอกไม้จันทน์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , วัดพระธรรมกายร่วมพิธี วางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   ในวันประวัติศาสตร์ของชาติไทยนี้คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มวางดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ รูป/คน ด้วย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งตลอดมา และทรงปกครองแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นสมเป็น “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , วัดพระธรรมกายร่วมพิธี วางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       พิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพเริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประธานในพิธี คือ นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง วางดอกไม้จันทน์เป็นลำดับแรก จากนั้นคณะพระภิกษุ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ทยอยเข้าไปหยิบดอกไม้จันทน์ที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ แล้วนำไปวางบนพานที่จัดไว้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรท่ามกลางบรรยากาศที่ประดับตกแต่งด้วย
ดอกดาวเรืองสีเหลืองอร่าม


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , วัดพระธรรมกายร่วมพิธี วางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       ในโอกาสนี้ นอกจากมีส่วนร่วมในการวางดอกไม้จันทน์แล้ว มูลนิธิธรรมกายยังร่วมกับกลุ่มจิตอาสาเปิดจุดบริการอาหาร ของว่างและน้ำดื่มกว่า ๓,๐๐๐ ชุด แก่ประชาชนที่ไปร่วมวางดอกไม้จันทน์อีกด้วย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , วัดพระธรรมกายร่วมพิธี วางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ในเวลา ๑๖.๐๐ น. วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลขึ้น ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระสวรรคตครบ ๑ ปีอีกด้วย

       พิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ มีพระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์พรชัยพิญญพงษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในโอกาสนี้ คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย และผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ต่างเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล