วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

ทบทวนบุญกฐิน
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

อิ่มบุญสร้างความดี
ปลื้มกฐินสามัคคี

บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

     การทอดกฐินเป็นกาลทานที่ผู้ถวายตั้งใจถวายเป็นมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สาครเป็นประมุขของแม่น้ำทั้งหลาย ดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลาย ดวงอาทิตย์เป็นประมุขของความร้อนพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญบูชาอยู่” ดังนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะได้บุญมาก ก็ให้ถวายเป็นสังฆทาน คือ มีใจเป็นกลางในการถวายแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำให้ผู้ถวายได้รับอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนกับการหว่านพืชเพียงเล็กน้อยลงในนาดีย่อมได้ผลอันเจริญงอกงามไพบูลย์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

กฐินสามัคคี มหาสังฆทาน หนึ่งปีมีครั้งเดียว
      การทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในปีนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งแม้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว และบางจังหวัดในประเทศไทยก็มีน้ำท่วมสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและบ้านเรือนของราษฎร หลายพื้นที่ยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังว่า น้ำจะทะลักเอ่อท่วมขึ้นมาเมื่อไร แต่กระนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวกับปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว เพราะการทอดกฐินในครั้งนี้ไม่เพียงแค่ช่วยบำรุงวัด แต่ยังช่วยสนับสนุนค้ำจุนงานเผยแผ่และธำรงพระพุทธศาสนา ซึ่งจะก่อให้เกิดอานิสงส์เกินความคาดหมาย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

    การทอดกฐินปีนี้ ยังเป็นการพิสูจน์พลังศรัทธาของสาธุชนจากทุกสารทิศที่ต่างหลั่งไหลไปร่วมงานอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เช้าตรู่ ในเครื่องแต่งกายชุดขาวดูสะอาดตา โดยกิจกรรมเริ่มแรกของวันนี้ก็คือ การตักบาตรพระภิกษุสามเณรนับพันรูป


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

       ช่วงสาย สาธุชนในสภาธรรมกายสากล ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร จากนั้นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิโดยอาราธนาเสียงของหลวงพ่อมานำการปฏิบัติธรรม


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

    หลังจากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและรับพรพระ ซึ่งในการประกอบพิธี ณ สภาธรรมกายสากลในวันนี้ จะพบว่านอกจากชาวไทยที่เดินทางมาจากทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังมีสาธุชนและนักบวชจากต่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยพากันเดินทางจากประเทศต่าง ๆ เพื่อร่วมพิธีในวันนี้ด้วย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

ขบวนแห่กฐิน ล้นหลาม งามสง่า สะอาด สงบ สว่างไสว
       พิธีในภาคบ่าย หลังจากท่านประธานสงฆ์ คือ หลวงพ่อทัตตชีโว เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้ว ริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมีทานบดีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญพร้อมใจกันเดินแถวอัญเชิญผ้ากฐินอย่างยาวเหยียดเต็มสภาธรรมกายสากล นับเป็นภาพแห่งความปลื้มปีติที่แสดงออกถึงศรัทธาของมหาชนทั้งหลายที่ยังคงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

     ในขบวนอัญเชิญผ้ากฐินนี้ ยังมีแนวขบวนเกียรติยศ ซึ่งประกอบด้วยธงเทพบุตรเทพธิดาอันเป็นปริศนาธรรมที่แสดงว่าผลบุญที่ได้กระทำไว้ในภพชาตินี้ ย่อมส่งผลให้เมื่อละจากโลกนี้ไป จักมีโอกาสไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเหล่าเทพบุตรเทพธิดา พร้อมทั้งเป็นที่สรรเสริญอนุโมทนาของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

        ก่อนที่จะมีการทอดกฐิน ทุกท่านต่างพร้อมใจกันนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนา เพื่อทำใจให้ใสสะอาดพร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ จากนั้นประธานฝ่ายฆราวาสนำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน คณะสงฆ์ประกอบพิธีอปโลกน์กฐิน ซึ่งในปีนี้คณะสงฆ์ได้มีฉันทานุมัติถวายผ้ากฐินแด่พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนาอยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว แต่ความปลื้มลืมไม่ลง คงไม่ลืม
      ความปลื้มใจในบุญทอดกฐินปีนี้ ถือเป็นปีพิเศษที่ร่วมกันเพื่อบำรุงวัด ส่งเสริมการเผยแผ่และธำรงพระพุทธศาสนา ซึ่งใครคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “...การทอดกฐินในครั้งนี้เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นมหาสังฆทานที่ถวายในท่ามกลางสงฆ์ ดังนั้นผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งบุญส่วนหนึ่งก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมาร รื้อผังจน และเชื่อมสายสมบัติให้เราสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วย ไม่ใช่เพียงเท่านั้น เนื่องจากบุญทอดกฐินนี้เป็นมหากาลทาน ดังนั้นผลแห่งบุญนี้จะส่งผลให้เรามีจังหวะชีวิตที่ดี คือเราจะมีสมบัติบังเกิดขึ้นในกาลที่เราต้องการอยู่เสมอ และในภพชาติต่อ ๆ ไป เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ อีกทั้งจะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย แล้วก็พรั่งพร้อมไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน และวิชชาธรรมกาย...”


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา

       ขออนุโมทนาสาธุการในพลังแห่งศรัทธาของเหล่ากัลยาณมิตร ผู้นำบุญ ตลอดจนสาธุชนทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ภาพในวันทอดกฐินปีนี้ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งและมีความสมัครสมานสามัคคีอันเหนียวแน่น ซึ่งเป็นที่หวังได้ว่าพระพุทธศาสนาย่อมไม่มีวันเสื่อมสลาย แต่จะสถิตสถาพรอยู่คู่โลก ยังสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกตลอดไปได้ตราบนิรันดร

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล