วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

ทบทวนบุญวันเกิดหลวงปู่
เรื่อง : พรพิสุทธิ์ ดุจรัตน

น้อมรำลึกกตัญญูบูชา
ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

     “...ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อประโยชน์หิตสุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลคนเดียวคือใคร คือบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฐิ มีความเห็นไม่วิปริต เขาทำให้คนเป็นอันมากออกจากอสัทธรรมแล้วให้ตั้งอยู่ในสัทธรรม..."

พุทธพจน์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

      ย้อนกลับไปเมื่อ ๑๓๓ ปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ มีบุคคลท่านหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก และเมื่อเติบใหญ่ท่านได้ออกบวชเมื่ออายุ ๒๒ ปี ขณะที่บวชมาถึงกลางพรรษาที่ ๑๒ อายุประมาณ ๓๓ ปีเศษ ท่านได้อุทิศชีวิตเป็นเดิมพันบำเพ็ญเพียรภาวนาจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายอันเป็นธรรมปฏิบัติแก่นแท้ดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับคืนมาอีกครั้ง

     บุคคลท่านนี้ก็คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ของเรา

   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่เวียนมาอีกครา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาที่หลาย ๆ ท่านต้องทำกิจการงาน แต่บรรดาลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็พร้อมใจกันไปสั่งสมบุญ ณ วัดพระธรรมกายเพื่อแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่านกันอย่างเนืองแน่น


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

    งานบุญเริ่มต้นยามเช้าตรู่ของวันใหม่ เมื่อศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมใจกันสั่งสมมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรบริเวณสภาธรรมกายสากล โดยมีคณะพระภิกษุสามเณรนับพันรูปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

     พิธีช่วงสายเริ่มด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑ จบ ตามด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ด้วยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อันเป็นที่เกิด ดับ หลับ ตื่น และเป็นต้นทางสายกลางนำไปสู่พระธรรมกายภายใน ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ตามหลักวิชชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนสั่ง จากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

     ภาคบ่าย มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย ครั้งที่ ๕ ซึ่งถือเป็นมหาทานบารมีครั้งสำคัญที่จะช่วยทำนุบำรุงวัด และหล่อเลี้ยงชีวิตพระภิกษุ-สามเณรให้มีแรงกายแรงใจในการสร้างบารมีเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายต่อไป ซึ่งการสร้างมหาทานบารมีที่เรากำลังทำกันอยู่นี้เป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตของเรา ดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เคยกล่าวไว้ว่า “...เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว...”


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

     พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเริ่มขึ้นโดยท่านประธานสงฆ์ คือ หลวงพ่อทัตตชีโว นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นขบวนอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางเสียงปรบมือและอนุโมทนาสาธุการตลอดเส้นทาง

     หลังจากนั้น ทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมเตรียมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า พิธีกล่าวคำสร้างลานเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

     หลังจากเสร็จสิ้นพิธีภาคบ่ายแล้ว เหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทั้งผู้ที่ร่วมงานมาตลอดทั้งวันและผู้ที่ตามมาหลังจากเลิกงานแล้ว ได้พร้อมใจกันไปยังบริเวณมหารัตนวิหารคด ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เพื่อเก็บเกี่ยวบุญในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ และร่วมสวดธรรมจักรให้ครบ ๑๘๕,๑๘๕,๑๘๕ จบ

      ด้วยความร่วมใจมุ่ง สู่เป้าหมายเดียวกันของทุกท่าน จึงทำให้สามารถสวดจนบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ ในเวลาประมาณ ๑๙.๑๐ น.จากนั้นเป็นพิธีย่ำระฆัง ๑๓๓ ครั้ง เพื่อฉลองชัยที่เราสามารถสวดธรรมจักรได้ตามเป้าหมายจะได้น้อมนำบุญนี้ถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเรา


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี

      หลังจากเสร็จพิธีฉลองชัยชิตัง เม คณะสงฆ์และสาธุชนแปรแถวเพื่อเวียนประทักษิณบริเวณลานธรรมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งขณะนี้บริเวณลานธรรมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์สว่างไสวและงดงามด้วยแสงโคมจากการแปรอักษรคำว่า “สัมมาอะระหัง” เป็นภาษาขอม

     เมื่อเวียนประทักษิณเสร็จเรียบร้อยแล้วในยามค่ำคืนที่สำคัญนี้ ยังมีการเปิดมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เข้าไปกราบสักการะ นั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อบูชาธรรมท่านจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.

    ทุกกิจกรรมที่ลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ร่วมสั่งสมกันตลอดทั้งวันนี้ ถือเป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงและบูชาพระคุณอันไม่มีประมาณของยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณต่อเราอย่างยากจะหาผู้ใดเปรียบได้ เพราะหากไม่มีการบังเกิดขึ้นของท่าน การที่จะไปสืบหาหนทางปฏิบัติตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นไปได้ยากยิ่งมิหนำซ้ำยังอาจถูกกิเลสอาสวะบดบังใจจนพลาดพลั้งไปกระทำความผิด และต้องเสวยผลเป็นวิบากกรรมไม่รู้จบสิ้น

      ดังนั้น วันคล้ายวันเกิดของท่านจึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำ   สิ่งดี ๆ ของอนุชนรุ่นหลังอีกมากมาย อาทิ การสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันการรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ และวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ที่จะช่วยให้มวลมนุษย์ทุกคนเข้าถึงความสุขภายในและดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในสังสารวัฏ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล