วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในวันประวัติศาสตร์ของชาติไทยนี้คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์...อ่านต่อ
การทอดกฐินเป็นกาลทานที่ผู้ถวายตั้งใจถวายเป็นมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก...อ่านต่อ
ย้อนกลับไปเมื่อ ๑๓๓ ปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ มีบุคคลท่านหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก...อ่านต่อ
การเห็นองค์พระในสมาธิมีในพระไตรปิฎกจริง และที่สำคัญการปฏิบัติแบบนี้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้...อ่านต่อ
นับเป็นภาพและข่าวที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่กุลบุตรวัยต่าง ๆ ยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมใจกันสมัครเป็นธรรมทายาท...อ่านต่อ
ในช่วงที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันฯ ได้รับเชิญจากทางสมาคมพุทธศาสตร์นานาชาติ หรือ International Association of Buddhist Studies (IABS)...อ่านต่อ
นาฬิกาบอกเวลาใกล้เที่ยงคืน แต่แสงแฟลชที่ใช้ในการถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานยังสว่างวาบเป็นระยะ ตามจังหวะการเปลี่ยนชุดใบลานบนแท่นรองแผ่น...อ่านต่อ
ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้จัดให้มีงานบุญมหากุศล คือ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล...อ่านต่อ
อุบาสิกาวัดพระธรรมกายช่วยกันขนโอ่งมาใส่น้ำ เพื่อสำรองเอาไว้อาบและซักผ้าเวลาที่น้ำไม่ไหล (พ.ศ. ๒๕๓๔)...อ่านต่อ
ยสํ ลทฺธาน ทุมฺเมโธ อนตฺถํ จรติ อตฺตโน อตฺตโน จ ปเรสญฺเจ หึสาย ปฏิปชฺชติ. คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น...อ่านต่อ
พระสารีบุตรช่วยเหลืองานเผยแผ่ของพระบรมศาสดาอย่างเต็มที่ ท่านไม่เคยเหยียดหลังนอนเลย ๓๐ ปีเต็ม จนบัดนี้ท่านรู้แล้วว่าอายุสังขารเหลือเวลาอยู่อีก ๗ วัน...อ่านต่อ
ชีวิตที่ดำเนินผิดพลาดไปแล้ว แก้ไขไม่ได้ มีแต่ต้องเริ่มต้นใหม่เท่านั้น แล้วก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่า เวลาชีวิตที่เหลืออยู่นั้นมีพอจะให้เริ่มต้นใหม่ได้หรือไม่...อ่านต่อ
เพื่อนมีความสำคัญมาก เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เวลาอยู่ด้วยกันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...อ่านต่อ
ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า มีอุบาสกชื่อภเวสีเป็นผู้ไม่รักษาศีล อีกทั้งอุบาสกบริวาร ๕๐๐ คน ก็ไม่รักษาศีลเช่นกัน...อ่านต่อ
“เราอาศัยเศษเสี้ยวอันน้อยนิดของจิกซอว์ทางประวัติศาสตร์” ในการศึกษา และเพื่อให้สามารถเข้าถึงความจริงทางประวัติศาสตร์ให้ได้ใกล้เคียงที่สุด...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์แต่ละพระองค์กว่าจะได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านต้องสร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน...อ่านต่อ
“การสวดมนต์” ท่านผู้รู้ท่านเปรียบว่าเหมือนเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราสวดด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความเคารพ ซาบซึ้งประหนึ่งได้สวดอยู่เบื้องหน้าพระพุทธองค์จิตใจเราจะมั่นคง...อ่านต่อ
ลูกเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๙ วันแรกที่เหยียบแผ่นดินวัด ก็มีเสียงดังรัว ๆ มาจากกลางท้องว่า “เจอแล้ว นี่แหละหามาตั้งนาน เจอแล้ว ๆ ๆ ๆ”...อ่านต่อ
ข่าวงานบุญประจำเดือน ข่าวพระพุทธศาสนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ...อ่านต่อ
มีคนอยู่ ๒ คน คนแรกเกิดมาลำบากยากจน ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น ส่วนอีกคนไม่ต้องทำมาหากินก็ร่ำรวยมีชีวิตที่สุขสบายมาก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล