วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๘๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ มูลนิธิธรรมกายได้ถวายกฐินสัมฤทธิ์นานาชาติใน ๗ ประเทศ ๑๕ วัด พร้อมกับมีกิจกรรมบุญพิเศษในประเทศนั้น ๆ...อ่านต่อ
จะเห็นว่า..ศิษย์วัดพระธรรมกายทำบุญโดยมีเป้าหมายชัดเจน  คือ  ต้องการหมดกิเลสไปนิพพาน แต่การไปนิพพานก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปกันได้ง่าย ๆ...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วยเหลือเครือข่ายพระบนดอย และ ๓๒๓ วัดภาคใต้...อ่านต่อ
ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใน ๓ จังหวัดภาคใต้แทบไม่ต่างอะไรกับ “การจุดคบไฟกลางสายฝน”...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมในวิชชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านได้ค้นพบนั้น เป็นวิชชาที่ท่านต้องทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน...อ่านต่อ
คัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกอักษรพม่าเป็นหนึ่งในหลักฐานปฐมภูมิที่สำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...อ่านต่อ
ส่วนหนึ่งของสาธุชนที่ร่วมปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกาย เมื่อ ๔๕ ปีที่แล้ว (วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕)...อ่านต่อ
น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ. ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย...อ่านต่อ
พระสารีบุตรท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ น้อมรับคำตักเตือนได้แม้กระทั่งคำเตือนของสามเณร ๗ ขวบ...อ่านต่อ
เรื่องการถือธุดงค์หรือการอยู่ธุดงค์นั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วโลก...อ่านต่อ
สำคัญมากทีเดียว เหมือนเวลาที่เราซื้อสินค้า ถามว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญขนาดไหน ก็ต้องบอกว่าสำคัญทีเดียว...อ่านต่อ
การได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น นับว่าเป็นบุญตาที่จะนำพาให้เกิดกำลังใจในการทำความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป...อ่านต่อ
เรื่องราวในตอนนี้ เราจะย้อนหลังกลับไปราว ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช หรือราว ๓,๕๐๐-๔,๐๐๐ ปีจากนี้ เป็นเรื่องราวการเข้ามาของชนเผ่า “อารยัน”...อ่านต่อ
การเดินทางของชีวิตจำเป็นต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดี มีวิธีการที่เหมาะสม และมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องชัดเจน ชีวิตจึงจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ...อ่านต่อ
ความสำเร็จสมปรารถนาจริง ๆ แล้วอยู่ไม่ไกล อยู่ที่ใจของเรา ในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ กลางท้องของเรานั่นเอง...อ่านต่อ
พ่อเป็นลูกชายคนโต กำพร้าแม่ตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ คุณปู่จึงแต่งงานใหม่ และมีลูกอีก ๖ คน...อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมงานบุญพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ...อ่านต่อ
หากเราไม่อยากมีชีวิตตกต่ำหรือขึ้น ๆ ลง ๆ ก็ต้องทำบุญให้สม่ำเสมอ มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อยคือ อย่างไรก็ขอให้ได้ทำเถิด...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล