วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์หรือไม่ ?

เคลียร์ข่าววัด
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์
Line ID : natchy1972

ศิษย์วัดพระธรรมกาย
ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์หรือไม่ ?

การที่วัดสอนเรื่องสวรรค์ โดยอธิบายเรื่องทิพยสมบัติ เช่น ทำบุญด้วยส้มตำปู
แล้วบังเกิดทิพยสมบัติบนสวรรค์เป็นรูปปู ถือเป็นการสอนที่ถูกต้องหรือไม่ ?

การสอนเรื่องสวรรค์เช่นนี้ จะทำให้เกิดความโลภ คือ ทำบุญแล้วอยากขึ้นสวรรค์หรือไม่ ?

อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์หรือไม่ ? , เคลียร์ข่าววัด

              “ทำบุญซื้อสวรรค์” วาทกรรมนี้จงใจจะบอกว่า..ศิษย์วัดพระธรรมกายทำบุญเพราะอยากขึ้นสวรรค์ ซึ่งถือเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เพราะจุดประสงค์ของการทำบุญที่แท้จริง คือ การละเพื่อให้หมดกิเลส…

                 ถ้าคุณคาใจอะไรบางอย่างในเรื่องนี้บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจชัดขึ้นทันทีเมื่ออ่านจบ !!!

               แท้จริงแล้วศิษย์วัดพระธรรมกายไม่ได้ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์ หรือทำเพราะอยากจะขึ้นสวรรค์อย่างที่ใครเข้าใจกัน แต่ทำเพราะต้องการไปนิพพาน ดังคำสอนที่วัดสอนให้ลูกศิษย์ท่องทุกวันว่า “เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี” อีกทั้งยังให้อธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุญว่า “นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ” (ขอกุศลผลบุญนี้ จงเป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุมรรค ผล นิพพานเทอญ)


อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์หรือไม่ ? , เคลียร์ข่าววัด

               จะเห็นว่า..ศิษย์วัดพระธรรมกายทำบุญโดยมีเป้าหมายชัดเจน  คือ  ต้องการหมดกิเลสไปนิพพาน แต่การไปนิพพานก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปกันได้ง่าย ๆ เพราะต้องลด ละ เลิก เพื่อประพฤติธรรมอีกหลายชาติถึงจะหมดกิเลสฉะนั้นระหว่างที่ยังไปไม่ถึงนิพพาน เราจะเลือกไปนรกทำไม ในเมื่อทางเลือกที่ดีกว่าที่จะทำให้เราไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็คือภพสวรรค์และมนุษย์ เพราะขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ช่วงที่พระองค์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ ในชาติที่ทำบุญไว้มากพระองค์ก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ เพราะการไปเกิดบนสวรรค์เปรียบเสมือนการไปเกิดยังภพภูมิที่พักระหว่างทางและก่อนพระองค์จะลงมาเกิดในชาติสุดท้ายก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต (ชั้น ๔) เพราะว่าพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านเลือกที่จะอยู่ชั้นนี้กัน (อ่านเพิ่มเติมได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค ๑. มหาปทานสูตร ว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ข้อ ๑๗ - ๑๘)

             ที่สำคัญ...สวรรค์ก็ไม่ใช่บ้านจัดสรรที่จะซื้อกันได้ง่าย ๆ จากการแค่มาบอกให้ทำบุญจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นไหน บนพื้นที่กี่ตารางวา !!!


อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์หรือไม่ ? , เคลียร์ข่าววัด

             ดังนั้น การจะมาบอกว่า..ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์ ถือว่าเป็นวาทกรรมที่ไร้ความน่าเชื่อถือเพราะสวรรค์เป็นสิ่งที่ใครก็ซื้อไม่ได้จริง ๆ

              มาถึงตรงนี้  ผู้อ่านอาจมีคำถามเพิ่มว่า..ศิษย์วัดพระธรรมกายมีเป้าหมายไปนิพพานก็จริง แต่การที่วัดสอนเรื่องสวรรค์โดยอธิบายเรื่องทิพยสมบัติ เช่น ทำบุญด้วยส้มตำปู แล้วบังเกิดทิพยสมบัติบนสวรรค์เป็นรูปปู ถือเป็นการสอนที่ถูกต้องหรือไม่ ?


อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์หรือไม่ ? , เคลียร์ข่าววัด

              วัดพระธรรมกายก็สอนเรื่องสวรรค์ตามแนวการสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนโดยคำสอนนี้อยู่ในเรื่อง “อนุปุพพิกถา” ซึ่งเป็นบทเทศน์สอนที่พระองค์ทรงใช้บ่อย เพื่อเทศน์โปรดคนจำนวนมาก เช่น ยสกุลบุตร เพื่อน ๆ และหมู่ญาติ, พระเจ้าพิมพิสารและพราหมณ์คหบดีชาวมคธ ๑๒ นหุต (๑๒๐,๐๐๐ คน), กูฏทันตพราหมณ์, อนาถบิณฑิกเศรษฐี และคนอื่น ๆ อีกมากมาย หรือแม้แต่ผู้ที่พระเทวทัตส่งมาปลงพระชนม์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงใช้บทนี้เทศน์สอน ซึ่งเนื้อหาข้อหนึ่งในบทนี้พรรณนาถึงเรื่องสวรรค์ อีกทั้งยังทรงบอกด้วยว่า..วิธีการไปสวรรค์ต้องทำอย่างไร โดยพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงอานิสงส์ของการให้ทานและรักษาศีลว่าทำแล้วจะได้ไปเกิดบนสวรรค์

             ดังนั้น การที่วัดพระธรรมกายสอนเรื่องสวรรค์ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือสิ่งผิดอะไร อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งด้วยซ้ำ เพราะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมากมาย เช่น พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ ก็ได้กล่าวถึงสวรรค์ไว้จำนวนมากเกี่ยวกับว่า ทำบุญอะไร..ทำไมถึงได้ขึ้นสวรรค์อีกทั้งยังพรรณนาถึงทิพยสมบัติไว้อย่างวิจิตรพิสดาร อย่างใน อรรถกถา ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ มหารถวรรคที่ ๕ เรื่องกักกฏรสทายกวิมาน ที่ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่า มีคนคนหนึ่งในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ได้ถวายภัตตาหารที่มีรสปู หลังจากตายแล้ว ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แล้วมีทิพยสมบัติที่มีลวดลายประดับประดาไปด้วยตัวปูสีทองปรากฏอยู่ในสาแหรกที่เป็นแก้วมุกดาที่ประตูของวิมาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการตรึกระลึกถึงบุญที่เคยทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ ซึ่งเรื่องราวในทำนองนี้มีอยู่หลายเรื่องมาก ถึงขนาดแยกไว้ใน “หมวดวิมานวัตถุ” เลยทีเดียว ฉะนั้นการทำบุญด้วยส้มตำปู แล้วมีทิพยสมบัติเป็นรูปปู ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกหรือผิดอะไรเลย
 

อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์หรือไม่ ? , เคลียร์ข่าววัด

            ที่สำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงยืนยันชัดเจนว่า ทำบุญแล้วจะได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ได้จริง ๆ ดังใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค อัยยิกาสูตรที่ ๒ ว่า..สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึงผลแห่งบุญและบาป คือ ผู้มีกรรมเป็นบาป จักไปสู่นรก ส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญจักไปสู่สุคติ ฯ เพราะฉะนั้น พึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สัมปรายภพสั่งสมไว้ บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก ฯ

           จากข้อมูลข้างต้น บางคนอาจจะสงสัยต่อไปอีกว่า..การสอนเรื่องสวรรค์เช่นนี้ จะทำให้เกิดความโลภ คือ ทำบุญแล้วอยากขึ้นสวรรค์หรือไม่ ?

อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน , ศิษย์วัดพระธรรมกาย ทำบุญเพื่อซื้อสวรรค์หรือไม่ ? , เคลียร์ข่าววัด

           คำสอนเรื่องการทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ถือเป็นประโยชน์ในระดับที่ ๒ คือ สัมปรายิกัตถะ ซึ่งอยู่ในเรื่องประโยชน์ ๓ ระดับ* ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ซึ่งไม่ได้จัดเป็นความโลภแต่อย่างใด เพราะความโลภ คือกรรมที่มีความทุกข์เป็นผล และเป็นกรรมที่ทำให้เกิดกรรมต่อไป แต่การอยากขึ้นสวรรค์ไม่ได้เป็นกรรมที่มีทุกข์เป็นผล และไม่ได้เป็นกรรมที่ทำให้เกิดกรรมต่อไป (ข้อมูลจากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาตนิทานสูตรที่ ๑)

           แต่การอยากขึ้นสวรรค์นั้น จัดเป็นความอยากที่ให้ผลดี เหมือนเราอยากดื่มน้ำสะอาดที่ปราศจากเชื้อโรค ก็เพื่อให้ร่างกายยังอัตภาพความเป็นมนุษย์ต่อไปได้อีก หรือเหมือนเราอยากบรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งไม่จัดเป็นความโลภแต่ประการใด

 

 


*ประโยชน์ ๓ ระดับ คือ ๑) ประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) ๒) ประโยชน์ในภายภาคหน้า (สัมปรายิกัตถะ)๓) ประโยชน์อย่างยิ่ง (ปรมัตถะ) คือ พระนิพพาน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล