วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สั่งสมมหาทาน สืบสานประเพณี

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : พรพิสุทธิ์ ดุจรัตน์

 

สั่งสมมหาทาน สืบสานประเพณี
พิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ช่วยเหลือเครือข่ายพระบนดอย และ ๓๒๓ วัดภาคใต้

อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน ,สั่งสมมหาทาน สืบสานประเพณี , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , พิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      การตักบาตรถือเป็นพุทธประเพณีอันดีงาม ที่สืบเนื่องต่อกันมานับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นหนึ่งในวิธีประกอบเหตุแห่งทาน ซึ่งมีส่วนช่วยดำรงค้ำจุนอายุพระพุทธศาสนามาจวบจนถึงปัจจุบัน

            ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีการตักบาตรอันดีงามนี้ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอขุนยวม เทศบาลตำบลขุนยวม องค์กรสนับสนุนการตักบาตรทั่วโลก (WSAF) สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมแสงตะวันขุนยวม ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมแม่ฮ่องสอน และเหล่ากัลยาณมิตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงร่วมกันจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูปขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน ,สั่งสมมหาทาน สืบสานประเพณี , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , พิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      พิธีตักบาตรครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๑๑๑ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ

        พิธีกรรมเริ่มขึ้นเวลา ๐๖.๐๐ น. โดยทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร จากนั้นนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ตามด้วยกัลฯพิสมัย เดชพงษ์นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล กล่าวรายงานการจัดงานโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์นายอำเภอขุนยวม และการกล่าวเปิดงานตักบาตรโดยนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามด้วยพิธีถวายกองทุนพระธรรมจาริกที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีมอบกองทุนส่งเสริมศีลธรรมแก่โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีกล่าวอัญเชิญเทวดา พิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมค่ายานพาหนะ คิลานเภสัช และภัตตาหารจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้ถวายไทยธรรมและคิลานเภสัชแด่คณะพระเถรานุเถระ ก่อนที่คณะสงฆจ์ ะแปรแถวรับบิณฑบาตจากสาธุชนเป็นลำดับต่อไป

          สำหรับอาหารตักบาตรในวันนี้ จะนำไปช่วยเหลือเครือข่ายพระบนดอย รวมทั้งวัด ๓๒๓ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้


อยู่ในบุญธันวาคม2560 , อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอน ,สั่งสมมหาทาน สืบสานประเพณี , ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป , พิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ภาพการตักบาตรที่เกิดขึ้นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อหัวใจอันยิ่งใหญ่ของเหล่านักบุญขุนเขา ในการรวมทีมรวมใจสร้างมหาทานบารมีครั้งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นสมเป็นแดนดินถิ่นธรรมอำไพตราบนานเท่านาน ขออนุโมทนาสาธุการ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล