วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกัมพูชา

สาธารณประโยชน์
เรื่อง : กองบรรณาธิการ


วัดพระธรรมกาย
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกัมพูชา

631215_052.jpg

         เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกัมพูชา โดยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพจำนวน ๘๑๕ ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า ๘๐๐ ครัวเรือน ในตำบลก็อมเรียง ตำบลโอร์ดา ตำบลบึงเรียง ตำบลตราง ตำบลตาแซน ตำบลตาเกรีย เขตอำเภอก็อมเรียง จังหวัดพระตระบอง ประเทศกัมพูชา รวมทั้งนำไปมอบแด่คณะสงฆ์ในจังหวัดไพลินด้วย


631215_053.jpg

         ทั้งนี้ นาวาเอกรัฐพล ลุนพล หัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับการประสานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาว่า นับจากเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา เกิดมรสุมพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่หลายครั้ง ทำให้มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหายจำนวนมาก ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค จึงขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว


631215_054.jpg

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล