วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เมื่อทุกข์ใจจงทำสิ่งนี้

 

เมื่อทุกข์ใจจงทำสิ่งนี้

631215_061.jpg

           ถ้าเราเจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามาในชีวิต อย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา อย่านึกถึงความหลัง อย่าคิดถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อย่าคิดวน ๆ ซ้ำ ๆ จนใจเป็นทุกข์ แล้วไม่เป็นอันกินอันนอน เพราะการทำเช่นนี้ นอกจากไม่ได้แก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีก เพราะสภาพใจที่ทุกข์เป็นใจที่หมอง ซึ่งใจที่หมองนี้จะมีพลานุภาพไปดึงดูดกรรมเก่าที่เคยทำไว้ให้มาส่งผลหนักเข้าไปอีก ดังคำโบราณที่ว่า เคราะห์ซ้ำกรรมซัด

            ดังนั้น ถ้าเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิต สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ พยายามนั่งสมาธิมาก ๆ ให้ใจหยุดนิ่ง จะได้ไม่สูญเสียความสงบของใจไปมากกว่าเดิม เพราะเมื่อใจหยุดนิ่งสนิทจนใสสว่าง ใจจะมีอายตนะไปดึงดูดธาตุแห่งความใสสว่างเหมือนกันมา ซึ่งก็คือ ดึงดูดบุญเก่าที่เคยทำมาให้ได้ช่องส่งผลตัดรอนวิบากกรรมที่เรากำลังเจอ แล้วจากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จากร้ายก็จะกลายเป็นดี

               ฉะนั้น เมื่อเจอปัญหาจนทุกข์ใจ เราอย่าฟุ้งซ่าน หรือแก้ด้วยวิธีการทางโลกอย่างเดียว แต่ต้องใช้บุญช่วยด้วย เพราะบุญธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล