วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความสุขจากสมาธิ ของพนักงานบริษัทในลัตเวีย

การเดินทางเพื่อสันติภาพโลก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ความสุขจากสมาธิ
ของพนักงานบริษัทในลัตเวีย

631215_001.jpg

     บริษัท BITE ในประเทศลัตเวียแห่งนี้ เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ดีมาก ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนนั่งสมาธิ โดยเปิดห้องให้นั่งสมาธิ เพื่อให้มีโอกาสผ่อนคลายสภาพจิตใจในระหว่างการทำงาน


631215_002.jpg

       ในช่วงก่อนมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปสอนสมาธิ ณ บริษัทแห่งนี้เป็นครั้งที่ ๔ ซึ่งที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนที่นี่ปีละครั้ง เพราะพนักงานนั่งสมาธิแล้วเกิดผลดี จนบางคนได้นั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง และแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวนั่งสมาธิด้วย


631215_003.jpg

    หัวข้อการบรรยายธรรมในครั้งนี้ พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาสมรรถภาพของใจ (Mental Fitness) โดยมีเนื้อหาว่า ปกติธรรมชาติของใจมนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกจะมีความไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนอยู่ เรียกว่า “กิเลส” ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นไวรัสของใจก็ว่าได้ ฉะนั้นหากไม่หมั่นทำความสะอาด ใจจะถูกกิเลสครอบงำ ทำให้เรามีพฤติกรรมในทางไม่ดีได้ง่าย และถ้าหากใจตกเป็นทาสของกิเลสจนคุ้น ใจจะอ่อนแอจนกระทั่งไม่สามารถฝืนทำสิ่งที่ดีเพื่อตัวเราเองและคนอื่นได้

       ดังนั้น การพัฒนาสมรรถภาพของใจให้แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งต้องเริ่มจากการฝึกฝืนใจจากอำนาจของกิเลส ผ่านการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา


631215_004.jpg

       หลังบรรยายเสร็จ พระอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีนั่งสมาธิเบื้องต้นให้แก่พนักงานของบริษัท BITE เหมือนทุกครั้ง ซึ่งหลังจากปฏิบัติธรรมกว่า ๓๕ นาที หลายคนก็สัมผัสได้ถึงความโปร่ง โล่ง เบา สบาย เกิดความอบอุ่นเป็นสุขมาจากภายใน

       นอกจากนี้ พนักงานส่วนใหญ่ยังรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปแค่ ๕-๑๐ นาทีเท่านั้น อีกทั้งบางคนก็รู้สึกเหมือนตัวลอยได้ และมีใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขมากเหลือเกิน...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล