วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
บริษัท BITE ในประเทศลัตเวียแห่งนี้ เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ดีมาก ที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนนั่งสมาธิ...อ่านต่อ
โรคร้ายที่เราเป็นอยู่นี้หนักมากเลย จนหมอบอกให้ทำใจ ตอนนั้นด้วยความที่เราต้องรับบุญตลอดเวลา ตอนขับรถออกจากบ้านรู้สึกมึนหัว ตาพร่า มองอะไรไม่เห็น...อ่านต่อ
ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของภาษาบาลี ซึ่งเก็บรักษาความรู้อันประเสริฐที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ วัดพระธรรมกายจึงจัดกิจกรรมงานบุญพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙ ประโยค...อ่านต่อ
โรงเรียนยุวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสถานศึกษาต้นแบบที่ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังศีลธรรมมายาวนาน ตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ของการสานต่อโครงการกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star...อ่านต่อ
ในจังหวัดเสียมเรียบ โรงเรียนที่เป็นต้นบุญ คือ สถาบันสอนภาษาแอลแอลซี โดยมี เด็กหญิงสไรร็อตมุนี เป็นประธานกฐิน ไปชักชวนเพื่อน ๆ จากโรงเรียน ๑๐ มกราคม...อ่านต่อ
ประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ใคร ๆ ทั้งหลายล้วนยกย่องว่ามีอานิสงส์มาก และมีความสำคัญต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา การทอดกฐินเป็นการทำทานที่มิได้ทำโดยง่าย เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ...อ่านต่อ
วันลอยกระทงนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของลูกหลานหลวงพ่อ ที่ทำให้เราหวนระลึกนึกถึงวันที่หลวงพ่อทั้งสอง คือ หลวงพ่อธัมมชโยเเละหลวงพ่อทัตตชีโวได้พบกันเป็นครั้งแรกในวันลอยกระทงปี พ.ศ. ๒๕๐๙...อ่านต่อ
ฉบับนี้จะกล่าวเพิ่มเติมอีก ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๒ หลักฐานธรรมกายที่พบในเอเชียกลาง-ใต้ และกลุ่มที่ ๓ กลุ่มหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์จีนพุทธโบราณ ซึ่งหลักฐานที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการนั้น พบว่ามีทั้งสิ้น ๒๒ ชิ้น...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกัมพูชา โดยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
สวัสดีครับ พบกันในเดือนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ทุกเวลานาทีล้วนมีคุณค่า เพราะเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี...อ่านต่อ
เมื่อสมัยนั่งสมาธิกับคุณยายอยู่ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ หลวงพ่อถามคุณยายว่า ทำไมพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับพระอรหันต์รูปอื่น คือหมดกิเลสเหมือนกัน จึงมีปัญญาเหนือกว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยกัน...อ่านต่อ
เหตุการณ์ความไม่ลงรอยกันของหมู่สงฆ์ในเรื่องการทำปฐมสังคายนาที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกของเถรวาท รวมถึงธรรมคุปตกะ และมหีศาสกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระวินัยของธรรมคุปตกะและมหีศาสกะได้มีการกล่าวถึง สิกขาบททั้ง ๗-๘ ประการ...อ่านต่อ
ถ้าเราเจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามาในชีวิต อย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา อย่านึกถึงความหลัง อย่าคิดถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อย่าคิดวน ๆ ซ้ำ ๆ จนใจเป็นทุกข์ แล้วไม่เป็นอันกินอันนอน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล