วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ฉบับที่ ๒๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
มีคนถามเข้ามาเป็นการส่วนตัวว่า วัดพระธรรมกายจัดบวชฟรีทีละมาก ๆ ขนาดนี้ วัดได้ประโยชน์อะไรหรือ ? บวชแค่ ๑๐๐-๒๐๐ รูป ไม่พอหรือ ? แล้วทำไมต้องบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ?...อ่านต่อ
ความสำเร็จในเรื่องงานของผม จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องเหลือเชื่อ ผมทำงานด้านประกันชีวิตและไฟแนนเชียล ปกติถ้าจะให้ดีต้องรู้จักคนเยอะ ต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเงินเยอะ ๆ อะไรอย่างนี้ แต่ผมไม่ค่อยรู้จักใครเลย รู้จักแต่บุญกับวัด...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ ๙ นั้น ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยได้มอบถวายกองทุนต้นสมบัติเหล่านี้แด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์...อ่านต่อ
ก่อนหน้านั้นในอำเภอเมืองลพบุรียังไม่มีศูนย์สาขา หลวงพี่ได้รับมอบหมายให้ไปบุกเบิกสถานที่ตรงนี้ เดิมพื้นที่เป็นป่าอ้อยเก่าที่เขาตัดแล้ว ตอนไปลงพื้นที่ไม่มีอะไรเลยจริง ๆ ความรู้ในการก่อสร้างมีไหม ไม่มี ปัจจัยมีไหม ไม่มี...อ่านต่อ
จากฉบับที่ผ่านมา คณะทำงานศึกษาวิจัยได้กล่าวถึงการรวบรวมผลงานศึกษาค้นคว้าหลักฐานธรรมกายของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) จำนวน ๕๐ หัวข้อ ซึ่งสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มได้ ๔ กลุ่ม...อ่านต่อ
ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย เรื่องโดยคุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระมหาสุธรรม สุรตโน (ป.ธ.๙, ดร.) พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์มอบทุนการศึกษาแด่สามเณรผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี...อ่านต่อ
ในวัย ๘๐ ปี ผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็วางมือจากภารกิจการงานต่าง ๆ เเละได้พักผ่อนกันเเล้ว หากเเต่หลวงพ่อทัตตชีโวในวัย ๘๐ ปี เเตกต่างออกไป เพราะท่านยังคงมุ่งมั่นสร้างบารมี สร้างความดี อย่างไม่มีหยุดพัก...อ่านต่อ
การที่จะทำความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ ต้องเริ่มตั้งแต่การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมครูของมนุษย์และเทวา เมื่อยามบ่ายของวันวิสาขปุณณมี ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่...อ่านต่อ
สิกขาบทบางประการ (สิกขาบททั้ง ๗-๘ ประการ ตามนัยแห่งพระวินัยของธรรมคุปตกะและมหีศาสกะ) เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตในยามฉุกเฉิน แต่เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติจึงได้ทรงยกเลิกไป...อ่านต่อ
แท้จริงแล้ว..ถ้าเราคิดจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใคร ก็ขอให้ดูก่อนว่า ถ้าเราเปรียบเทียบกับเขาแล้ว มาตรฐานการทำความดีและการรักบุญของเราลดตํ่าลง ก็อย่าไปเปรียบเทียบกับเขาเลย เพราะชีวิตเราจะตกตํ่าตามเขาไปด้วย...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล