วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๓ ปี กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star โรงเรียนยุวศึกษา ปลูกฝังความดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

มหากาลทาน
เรื่อง : KLADEE TEAM
ภาพ : แจ่มจรัส สายจนสว่าง, วรพล นนทรี

 

๑๓ ปี กฐินสัมฤทธิ์
เด็กดี V-Star โรงเรียนยุวศึกษา
ปลูกฝังความดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

631215_018.jpg

        โรงเรียนยุวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสถานศึกษาต้นแบบที่ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังศีลธรรมมายาวนาน ตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ของการสานต่อโครงการกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมกันสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม พร้อมส่งต่อความดีนี้จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเยาวชน และขยายความดีนี้ไปสู่บ้าน วัด ในชุมชนที่อยู่รายล้อม ช่วยแก้ไขปัญหากฐินตกค้าง สร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของตน เป็นต้นแบบให้เยาวชนรุ่นใหม่นำไปปฏิบัติตามรุ่นแล้วรุ่นเล่า


631215_019.jpg

         โรงเรียนยุวศึกษาเป็นหนึ่งในแฟนพันธุ์แท้โครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star เด็กทุกคนได้ฝึกการออมบุญนำมาร่วมทอดกฐิน แต่ละห้องจะมีพุ่มกฐินเป็นของตัวเอง สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน ทำให้เด็กได้ซึมซับว่า บุญกฐินเป็นบุญสำคัญประจำปีที่เราชาวพุทธต้องร่วมกันสืบสาน


631215_020.jpg

           การแจ้งข่าวบุญเป็นภาพคุ้นตาสำหรับชาวบ้านในละแวกโรงเรียนยุวศึกษา เด็กนักเรียนจะเดินออกไปทำหน้าที่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของทุกปี ผู้ใหญ่ใจดีจึงร่วมทำบุญ สนับสนุนการทำความดีของลูกหลานในชุมชน เพราะนึกชื่นชมเด็กที่แม้จะตัวเล็ก แต่ก็ตั้งใจตั้งกองกฐินด้วยความสามารถของตัวเอง


631215_021.jpg

            เด็กนักเรียนทำกิจกรรมนี้ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของคุณครูผู้ประสานงาน สุรชาติ หมวดสรทิพย์ (ครูไก่) และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง รวมไปถึงความร่วมมือจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เข้ามาช่วยเหลือรุ่นน้องเป็นประจำทุกปี ถือเป็นกฐินสามัคคีที่รวมใจศิษย์ยุวศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งก่อนถึงวันงานทอดกฐิน เด็ก ๆ พร้อมใจกันมาทำความสะอาดวัดหน้าเมือง ซึ่งเป็นวัดที่จะนำกฐินมาทอดถวาย และร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับสาธุชนที่มาร่วมงาน ความสามัคคีของเด็กดี V-Star สร้างความสะอาดให้เกิดขึ้นภายในวัดและสร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชน


631215_022.jpg

            ในช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ด.ญ.วรมน จิตต์พงค์ (น้องแก้ม) นักเรียนชั้น ป.๖ ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประธานนักเรียน นำริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเวียนประทักษิณรอบลานธรรม ตามด้วยคณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ที่มาร่วมงานบุญทอดกฐินเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจแก่สาธุชนที่คอยเฝ้ามองด้วยความชื่นชมที่เด็กยุคใหม่เข้ามาสานต่อประเพณีในท้องถิ่นของตน งานทอดกฐินสัมฤทธิ์ปีนี้ยังสร้างความปลื้มปีติให้แก่ ผอ.จิราพร โสตรโยม คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนยุวศึกษาทุกคนที่ตั้งใจตั้งกองกฐินและดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีผู้ปกครองและคนในชุมชนคอยให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ที่มาร่วมสืบสานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และได้ร่วมกันทำนุบำรุงอารามที่มีประวัติยาวนานกว่า ๑,๐๐๐ ปี ให้คงอยู่คู่ชุมชนแห่งนี้ต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล