วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 90 เมษายน ปี2553

ฉบับที่ 90 เมษายน ปี2553
แม้ถูกมองว่าแตกต่างกันทางค่านิยม หรือฐานะสังคม แต่คุณค่าและคุณธรรมนั้น มิอาจกำหนดได้ด้วยเส้นกั้นเขตแบ่งเพศภาวะ......อ่านต่อ
พลังสตรี ..คำนี้สะเทือนแผ่นดิน สตรีผู้มีบุคลิกลักษณะภายนอกนุ่มนวล อ่อนโยน ทว่าภายในจิตใจนั้นกลับเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว สตรีจึงเปรียบดังสำลีหุ้มเหล็กกล้า......อ่านต่อ
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหา และพบกับภาวะที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มจะสลับซับซ้อนและทวีเพิ่มมากขึ้น ......อ่านต่อ
"ตอนนั้น..ดูเหมือนเราทำอะไรเกินตัวที่สร้างพระให้แม่ ๑ องค์ แต่เพราะบุญนี้แท้ ๆ ที่ทำให้แม่รอดชีวิต..!" ......อ่านต่อ
หนังสืออีกเล่มที่พวกเราควรจะต้องอ่าน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความดีทุกอย่าง ในโลกนี้ นั่นคือ หนังสือ ศรัทธา รุ่งอรุณแห่งสันติภาพโลก ......อ่านต่อ
ทำไมการคบเพื่อนชั่ว จึงจัดเป็นอบายมุขที่ร้ายแรงที่สุด? ......อ่านต่อ
นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เราจะเห็นผู้คนเดินทางกลับบ้านเกิดกันมาก ถนนในกรุงเทพฯโล่งว่าง แต่ถนนไปสู่ต่างจังหวัดรถราแน่นขนัดไปหมด ......อ่านต่อ
ช่วงบ่ายขณะที่เดินรอบบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ มีการพูดคุยกันในเรื่องต่าง ๆ และเรื่องหนึ่งของการสนทนาที่ผมสนใจ ก็คือ เรื่องวาระการครบรอบ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล