วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 89 มีนาคม ปี2553

ฉบับที่ 89 มีนาคม ปี2553
อุบาสิกา ฐานะอันสูงส่งฝ่ายหญิงในพระศาสนา ๑ ใน ๔ เสาหลักที่พุทธบริษัทขาดมิได้ เฉกเช่น มหาอุบาสิกาวิสาขา ......อ่านต่อ
๔๙ วันแห่งความปลื้มปิติ คือภาพประวัติศาสตร์อันงดงามที่ยังคงประทับอยู่ในดวงใจพี่น้องไทยทั้งภายในและต่างประเทศ กับ ......อ่านต่อ
เข้าสู่ช่วงฝึกอบรมกันอย่างเข้มข้น เมื่อคนหมู่มากที่มีความแตกต่างกันในเกือบทุกด้าน ทั้งต่างเพศ ต่างวัย ต่างครอบครัว มาอยู่รวมกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอบรมหล่อหลอมให้มีความพร้อมเพรียงกันได้ในระยะเวลาอันสั้น ......อ่านต่อ
สำหรับหลักเกณฑ์หรือแม่บทในการหล่อหลอมมาจากคุณธรรมพื้นฐานในพระพุทธศาสนา คือ ......อ่านต่อ
การเดินธุดงค์ธรรมชัย พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง ......อ่านต่อ
แสงสว่างอันเกิดจากเพลิงปัญญาอันรุ่งโรจน์ของพระสัมมา- สัมพุทธเจ้า ได้ส่องทางให้หมู่มนุษย์มองเห็นเป้าหมายของชีวิตอย่างชัดแจ้ง หนทางอันประเสริฐนี้เห็นได้ยากนัก แม้ดวงอาทิตย์จะขึ้นพร้อมกันสักล้านดวง ......อ่านต่อ
จุดประสงค์ของการรักษาศีล ๘ คือ การประพฤติพรหมจรรย์ ถ้าสามารถรักษาศีลข้อที่ ๓ ได้ ศีลข้ออื่น ๆ เช่น ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ไม่ต้องรักษาก็ได้ใช่หรือไม่? ......อ่านต่อ
วันนี้..ได้รับอาราธนาให้พูดเรื่อง "แผนที่ ความคิด"Ž หรือ Mind Map (ไมนด์แมป) ซึ่งเป็นการจัดระเบียบความคิดของเรา เรื่องนี้อยากให้มองภาพ กว้าง ๆ ว่า ทางมาแห่งความรู้หรือที่เรียกว่าปัญญ ......อ่านต่อ
เมื่อมองทะลุกระจกใสเข้าไป ผมเห็นพระพุทธรูปในท่านั่งสมาธิหลายสิบองค์วางเรียงเป็นระเบียบ สวยงาม เจ้าของตู้ใบนี้บอกว่าไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์ใคร แต่มีเพื่อมุ่งเตือนใจตัวเองเป็นหลั ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล