วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ช่วงเวลาบ่มเพาะคุณธรรม

ทบทวนบุญ

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

           พิธีตัดปอยผม พิธีถวายผ้าไตร และขอขมา ตลอดจนพิธีบรรพชาครั้งประวัติศาสตร์ และพิธีอุปสมบทในแต่ละวัด ถูกเสนอภาพให้ชื่นใจเป็นประจำทุกค่ำคืน ทางสถานี DMC Channel ผ่านสัญญาณเครือข่ายดาวเทียมไปทั่วโลก เมื่อถึงเวลาของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทุกคนต่างรอคอยว่าวันนี้จะเป็นวัดอะไร จังหวัดอะไร ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหน จะได้ยินแต่เสียงพูดคุยกันอยู่เรื่องเดียว คือ เรื่องโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ที่ต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างออกรส ราวกับลมหายใจเข้าออกของยอดกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ยามนี้ มีแต่งานบวชแสนก็ว่าได้

          หลังเสร็จสิ้นช่วงเวลาของพิธีอุปสมบท เข้าสู่ช่วงฝึกอบรมกันอย่างเข้มข้น เมื่อคนหมู่มากที่มีความแตกต่างกันในเกือบทุกด้าน ทั้งต่างเพศ ต่างวัย ต่างครอบครัว มาอยู่รวมกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอบรมหล่อหลอมให้มีความพร้อมเพรียงกันได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่เมื่อเตรียมตัวมาบวชแล้ว จึงต้องมีหลักปฏิบัติพื้นฐานของนักบวชที่เหมือนกัน ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางแนวทางไว้ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ปีที่แล้ว และยังทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด เพื่อให้มีบุคลิกลักษณะแบบเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดความพร้อมเพรียง และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น

ยังมีต่ออ่านหน้าต่อไป

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล