วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 100 กุมภาพันธ์ ปี2554

ฉบับที่ 100 กุมภาพันธ์ ปี2554
พุทธบุตรผู้เป็นวีรบุรุษกองทัพธรรมในยุคหลังพุทธกาล......อ่านต่อ
ท่านเชื่อหรือไม่ว่า "อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนŽ" คือ บุคคลสำคัญที่จะร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและสังคมโลกในยุคน ......อ่านต่อ
บิดามารดาต้องการมีบุตรธิดา มิใช่หวังเพียงเพื่อให้สืบสกุลเท่านั้น แต่ยังหวังว่าเมื่อตนละสังขาร จากโลกไปแล้ว ก็หวังว่าบุตรธิดาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ......อ่านต่อ
สร้างพระธรรมกายประจำตัว ครั้งสุดท้าย ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ......อ่านต่อ
รู้สึกคิดหนัก..ที่จะต้องนำอดีตส่วนตัวที่ไม่น่าภูมิใจของใครมาเปิดเผย แต่เป็นเพราะต่างฝ่ายต่างเห็นประโยชน์ที่คิดว่า เรื่องนี้อาจเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเยาวชน ที่เป็นรูปธรรมที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ ทำให้ผู้เขียนเจรจากับเจ้าของเรื่อง แล้วเธอตกลงยินยอมให้เข้าสัมภาษณ์ ......อ่านต่อ
สิ่งที่เราเคยประมาณการกันว่า คือ "ความสุข"Ž ที่มีอยู่ดาษดื่นในโลกใบนี้ ส่วนใหญ่ล้วนต้องซื้อหาหรือแลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทอง ......อ่านต่อ
หากจะศึกษาเรื่องราวการสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายในกาลก่อน จะพบว่า กว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ......อ่านต่อ
การสร้างบารมีเป็นทีมใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนั้น จำเป็นต้องอาศัยกำลังบุญบารมีที่พิเศษ ต้องมีบุญใหญ่ที่ทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ ไม่มีใครล้ำหน้า ไม่มีใครล้าหลัง ......อ่านต่อ
ปวดหัว เป็นไข้ พาราสักเม็ดก็พอบรรเทา แต่ถ้าออกอาการปวดใจ เพราะรักล้มเหลว หรือทนพิษคำคนไม่ไหว งานนี้ เห็นทีต้องมีตัวช่วย......อ่านต่อ
พระภิกษุ ๖๐ รูป หลังจากเรียนกรรมฐานจากสำนักของพระบรมศาสดาแล้ว ก็พากันตระหนักว่า การจะติดตามรอยบาทของพระบรมศาสดาได้นั้น ......อ่านต่อ
กฏแห่งกรรมมีผลต่อผู้กระทำเท่าเทียมกันหรือเปล่า ระหว่างผู้ที่ทำโดยเจตนากับผู้ที่ทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ? ......อ่านต่อ
วันนี้เรามาศึกษากันเรื่อง "ทำงานสนุกชีวิตเป็นสุข"Ž หัวใจหลักของเรื่องนี้ คือ คนเราจะสุข จะทุกข์อยู่ที่ใจ ใจจะแปรผันไปตามความคิด ......อ่านต่อ
วันหนึ่งขณะที่นำผ้าเนื้อละเอียดผืนเล็ก ๆ ที่อยู่ในกล่องใส่แว่นตา ออกมาเช็ดที่เลนส์ทั้งสองข้างของแว่นแล้ว ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล