วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 111 มกราคม ปี2555

ฉบับที่ 111 มกราคม ปี2555
เหล่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุได้กล่าวสาธุการ แด่สุเมธดาบสโพธิสัตว์ว่า "พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ ......อ่านต่อ
ถ้าไม่มีร่องรอยที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน ผู้คนจำนวนไม่น้อยก็คงกังขาว่าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูของมนุษย์ และแม้แต่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายเคยมีตัวตนเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่า ......อ่านต่อ
เบลเยียมเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอียู ๑๕ ประเทศ เบลเยียมจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการปฏิวัติจากภายในของเยาวชนยุโรปกลุ่มหนึ่ง ......อ่านต่อ
เผลอประเดี๋ยวเดียว ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ไม่นานเลยจริง ๆ สำหรับการสร้างบารมี ตลอดปีที่ผ่านมา เหมือนดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่า คนดีนั้น ทำความดีได้ง่าย ......อ่านต่อ
คงจะดีไม่น้อยถ้าหนทางเดินการดำเนินชีวิตของเรา จะราบเรียบราบรื่นไร้อุปสรรค์ขวากหนาม จนต้องให้นิยามในเส้นทางเดินนั้นว่า "หนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ" ซึ่งเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนี่เอง ......อ่านต่อ
ดวงจันทร์และดวงดาวสุกสว่างเหนือเทือกเขา เอเวอร์เรสต์เปล่งประกายงดงาม กล่าวกันว่าเป็นภาพทิวทัศน์ที่สวยที่สุดทางตอนเหนือของประเทศเนปาล ซึ่งหากใครไม่ได้แวะไปเยือน ถือว่ายังไปไม่ถึง ประเทศมนต์เสน่ห์แห่งหุบเขาหิมาลัย ......อ่านต่อ
ความสำรวมในศีลหรือความสำรวมกายกับวาจานี้เอง ต่อมาได้กลายมาเป็นความสำรวมในอาชีพของเรา ซึ่งส่งผลมาถึงความทุกข์และความสุขในการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากอีกด้วย ......อ่านต่อ
คำว่า สัจจะ แปลว่า ซื่อสัตย์ หรือ ความจริง บุคลิกลักษณะของคนมีสัจจะอยู่ในตัวมี ๓ อย่าง ซึ่งหลวงพ่อได้พบในตัวของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ......อ่านต่อ
การเปลี่ยนวันปีใหม่ของไทยจากวันที่ ๑ เมษายน เป็นวันที่ ๑ มกราคม มีความเป็นมาอย่างไร? ......อ่านต่อ
อานิสงส์ข้อ ๗ ด้วยอานิสงส์ที่ลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งใจทำบุญทอดผ้าป่า อย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรไปเชิญชวนผู้มีบุญท่านอื่น ๆ ให้มาสั่งสมบุญร่วมกัน ด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติใจอย่างสุด ๆ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล