วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

  

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
____________________________________

ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
____________________________________

        เผลอประเดี๋ยวเดียว ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ไม่นานเลยจริง ๆ สำหรับการสร้างบารมี ตลอดปีที่ผ่านมา เหมือนดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่า คนดีนั้น ทำความดีได้ง่าย และมักจะรู้สึกว่า เวลาในการสร้างความดีช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ราวกับว่า ๑ ปี เหมือนแค่ ๑ วัน เท่านั้น


         ปีใหม่นี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรก็ตาม หน้าที่ ของยอดนักสร้างบารมีทุกคน คือ ตั้งใจสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่ เต็มอิ่ม เต็มกำลังกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าสร้างบุญกันให้สะบั้นหั่นแหลกให้ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา


         ฉบับนี้ เรามาร่วมกันทบทวนภาพมหาทานบารมีครั้งประวัติศาสตร์ ในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตลอดปีที่เพิ่งผ่านพ้นไป ให้ได้ปลื้มใจกันอีกครั้งว่า ทุกภูมิภาค เบิกบานบุญบันเทิงกันอย่างไร ที่สำคัญ ปีใหม่นี้อย่าลืมตั้งใจควบคู่กันไปว่า นอกจากทำทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว เราจะปฏิบัติธรรมให้เห็นแจ้งในธรรมให้ได้ และจะตั้งใจมั่นว่า เราจะเก็บเกี่ยว ความสุขใจจากการสร้างความดีเพียงอย่างเดียว ตลอดวัน ตลอดคืน ตลอดปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ ให้เป็นปีทองของความสว่างไสวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

  

ตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๒,๖๐๐ รูป ณ ถนนช้างคลาน  แยกแสงตะวัน-หน้าโรงแรมลานนาพาเลซ อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ พร้อมด้วยพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน สงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๖ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนนำกล่าวให้การต้อนรับ พุทธศาสนิกชน นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน

  

         สำหรับการจัดตักบาตรครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง โดยการดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ตามโครงการ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

  

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดสมุทรปราการ

          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ณ ถนนสุขสวัสดิ์ ด้านหน้าเทศบาลเมืองลัดหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทรปัญญาวุธ เจ้าคณะตำบลบางครุ - บางจาก เจ้าอาวาสวัดครุใน เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายประชา ประสพดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส นายบุญเลิศ ฟักสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง เป็นผู้แทนกล่าวให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชน นางสาววรรณภา ฟักสวัสดิ์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็น สังฆทาน ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้แทนนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

 
          การตักบาตรในวันนี้ เป็นกิจกรรมมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชน เดินทางไปร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

       ความสำเร็จของงานในวันนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์ในอำเภอพระประแดง และพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย รวมถึงพุทธศาสนิกชนผู้มีใจรักพระพุทธศาสนา

  

ตักบาตรพระ ๑,๕๕๕ รูป จังหวัดร้อยเอ็ด

          เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๕๕ รูป ณ ถนนพระรัตนวงษา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือ ของคณะสงฆ์อำเภอสุวรรณภูมิ สภาวัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จำกัด และเครือข่ายองค์กร ชาวพุทธ

  

         การจัดงานตักบาตรของอำเภอสุวรรณภูมิตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๓ แล้ว พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานต่อประธาน นายอานนท์ ศรีรัตน์ และพันตำรวจเอกชวณิชย์ ทองแก้ว เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายสังฆทาน อาจารย์สมศักดิ์ สอนสนาม และ อาจารย์สกล คามบุศย์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายไทยธรรม

          สิ่งของที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ และนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  

ตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป จังหวัดชัยภูมิ

          เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ เป็นผู้แทนนำกล่าวให้การ ต้อนรับพุทธศาสนิกชน นายบรรยงศ์ เกียรติก้องชูชัย  นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ กล่าวรายงานต่อประธาน

  

          การตักบาตรพระในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็น พุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และส่งกำลังใจช่วยเหลือ พุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

          อาหารตักบาตรที่ได้จากโครงการนี้ นอกจากนำไปถวายแด่พุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้แล้ว ยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งล่าสุดที่เพิ่งจะผ่านไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล