วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์


เรื่องจากปก

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

ธุดงค์ธรรมชัย

สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

          ถ้าไม่มีร่องรอยที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน ผู้คนจำนวนไม่น้อยก็คงกังขาว่าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูของมนุษย์ และแม้แต่ของเหล่าเทวดาทั้งหลายเคยมีตัวตนเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่า แต่เพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังคงมีอยู่ จึงทำให้ประเทศอินเดียหรือแม้แต่เนปาลที่เป็นจุดกำเนิด ของพระพุทธศาสนา กลายเป็นที่รองรับการเดินทาง ไปแสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลก เพื่อเขาทั้งหลายจักได้รำลึกนึกถึงว่าดินแดนแห่งนี้ เมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปี เคยมีมหาบุรุษเอกของโลกบังเกิดขึ้น เพื่อนำเอาพระอริยสัจธรรมออกเผยแผ่เกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติ แต่ขณะนี้จะมีใครคิดบ้างว่า บุคคลต้นแบบที่เสียสละ แม้กระทั่งเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึง ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ นั้น จนสามารถค้นพบการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมแห่งพระบรมศาสดา ที่มิใช่เพียงแค่รู้ แต่สามารถ "ทั้งรู้ทั้งเห็นŽ" ได้ และยังจุดประกายความสว่างไสวแห่งพระพุทธ-ศาสนาออกไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน บุคคลท่านนี้ แม้ปัจจุบันจะรู้จักท่าน ในนาม "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)Ž" หรือหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย แต่เชื่อว่า มีผู้คนชาวโลกจำนวนมากกำลังมุ่งความสนใจมาที่ท่าน อยากเป็น เช่นท่าน และอยากจะดำเนินรอยตามก้าวเท้าที่ท่าน ผู้เป็นบุคคลต้นแบบที่เคยย่างไปเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ นับตั้งแต่แผ่นดินที่ท่านเกิด วัดที่ท่านเคยบรรพชาอุปสมบท อารามที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อยู่ปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกาย หรือสถานที่ที่ท่านสอน จนมีผู้คนรู้เห็นธรรมตามท่าน และแม้กระทั่งวัดที่ท่าน ปักหลักทำวิชชาเพื่อปราบมารประหารกิเลส จนคุณวิเศษของท่านปรากฏบนพื้นพิภพนี้ จนปัจจุบัน สถานที่แต่ละแห่งดังกล่าวนี้ เราเรียกกันว่า "เส้นทาง มหาปูชนียาจารย์"Ž เส้นทางแห่งการสร้างบารมีและเชิญชวนให้พวกเราทั้งหลาย มาร่วมแสดงกตัญญูบูชา ธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ด้วย การเดินธุดงค์หรือมีส่วนในบุญใหญ่แห่งการเดินธุดงค์ ครั้งนี้ พร้อมทั้งมาร่วมเป็นประจักษ์พยานว่า พระเดช พระคุณหลวงปู่ท่านมีตัวตนจริง มีคุณวิเศษจริง และ ส่งที่ท่านค้นพบ..สามารถเข้าถึงได้จริง
ธุดงค์ธรรมชัย

บุญใหญ่ที่สร้างกันเป็นทีม

          หลายท่านเคยเห็นพระเดินธุดงค์มาแล้ว แต่ในยุคสมัยหลังมหาอุทกภัยนี้ เราก็ยังโชคดีที่ยังสามารถเห็นพระเดินธุดงค์ให้เป็นบุญตาหรือเรียกว่า ทัสสนานุตตริยะอยู่ ซึ่งการเดินธุดงค์ครั้งประวัติ- ศาสตร์ของพระพุทธศาสนาหรือแทบจะเรียกว่าครั้งสำคัญของโลกครั้งนี้คือ การเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และการเดิน ครั้งนี้ มีสิ่งที่พิเศษหลายประการ เช่น เป็นการเดินธุดงค์เพื่อสั่งสมบุญบารมีสิบทัศที่ยังพร่องอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขา บารมี ซึ่งไม่เพียงแต่พระธุดงค์เท่านั้นที่ได้บุญบารมี แต่ผู้สนับสนุนก็ย่อมมีส่วนในบุญนี้ ทั้งนี้ การเดินธุดงค์ธรรมชัย คือการสร้างบารมีแบบเป็นทีม กล่าวคือ ถ้าจะเดินคนเดียวหากตั้งใจจริงก็คงไม่ยากที่จะไปถึง เพราะสามารถเดินเรื่อย ๆ เหนื่อยก็พักได้ แต่ถ้าเดิน ไปพร้อม ๆ กันหลายรูปถือว่ายากกว่า เพราะจะเอา อารมณ์หรือถือเอาสภาพสังขารตนเองเป็นหลักไม่ได้ แม้เหนื่อยก็ต้องรอพักพร้อมกัน และต้องออกเดินไป พร้อม ๆ กัน และสิ่งที่ยากดังกล่าวนี้ ถ้าทำได้ย่อม จะมีพลังแห่งบุญบารมีมากกว่า และท้าทายให้ชาวโลกทั้งหลายบังเกิดความสนใจว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ที่เรากำลังจะเดินตามรอยท่านนี้คือใคร ท่านมีวัตรปฏิบัติอย่างไร คุณวิเศษของท่านก่อให้เกิด คุณประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะรู้เห็นเช่นท่านได้ ดังนั้นการเดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่อ สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จึงมีการเตรียมพร้อมทั้งในด้านพระภิกษุสงฆ์ให้ถึงพร้อมและงดงาม ด้วยวัตรปฏิบัติจำนวนถึง ๑,๑๒๗ รูป มีการเตรียมพร้อมทั้งกำหนดการสถานที่ที่จะไปพำนักระหว่างทาง เพราะการเดินธุดงค์ครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกอบกู้ และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้มีความเจริญรุ่งเรืองย้อนกลับมาดั่งครั้งสมัยพุทธกาล


เส้นทางแห่งความกตัญญู...

เส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์

          ธุดงค์ธรรมชัยกำหนดเริ่มการเดินในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปจนถึงวันที่ ๒๕ เดือนเดียวกัน โดยจะเดินไปตามเส้นทางที่พระเดชพระคุณ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เคยใช้เป็นเส้นทาง จาริกสร้างบารมี ซึ่งในวันแรกจะเดินทางออกจากวัดพระธรรมกาย ผ่านวัดตระพัง และแวะพักที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี จากนั้นก็เริ่มเดินทางต่อไปที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี แล้วแวะพักที่ วัดคลองขวาง เพื่อที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดตรีพาราสีมาเขต อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นก็เดินทางไปที่วัดไผ่โรงวัว จนกระทั่งถึงอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำ ซึ่งขณะนี้ถูกสถาปนาให้เป็นอนุสรณ์สถาน พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และผืนแผ่นดินแห่งนี้มีลักษณะคล้ายดอกบัว จึงมักจะเรียกกันว่า โลตัสแลนด์ เพราะมีน้ำล้อมรอบจนเห็นแผ่นดินเป็น ลักษณะดอกบัวดอกใหญ่ ซึ่งจะเห็นวัดสองพี่น้อง ซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านถือบรรพชา และอุปสมบทตั้งอยู่ตรงกันข้าม

          จากนั้น การเดินทางตามรอยมหาปูชนียาจารย์ ก็จะดำเนินไปตามเส้นทางแห่งการสร้างบารมีอันยิ่ง ๆ ขึ้นไปของท่าน เช่น ที่วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่าน ได้ไปพำนักจำพรรษาอยู่ระยะหนึ่ง และวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ หรือเมื่อประมาณ ๙๔ ปีที่ผ่านมา ณ อุโบสถวัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียงแห่งนี้ ท่านสามารถปฏิบัติธรรมอย่าง ยิ่งยวดและเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ และ หลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ ก็ได้ไปสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายนี้ ณ วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จนมีพระ ๓ รูปและคฤหัสถ์ ๔ คน สามารถรู้และเข้าถึงพระธรรมกายตามท่านได้อีกด้วย ซึ่งนับจากวันนั้นเป็นต้นมา การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายก็แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก

          จากนั้นก็จาริกไปที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อันเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส และเป็นที่ปักหลัก เผยแผ่ทำวิชชา จนกระทั่งละสังขารในปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ จากนั้นการเดินธุดงค์ธรรมชัยก็ดำเนินต่อไปยังวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เป็นจุดสุดท้าย อย่างไรก็ตาม การเดินธุดงค์ครั้งนี้จะสำเร็จ ได้ มิใช่เพียงเพราะความแข็งแรงของร่างกายของพระผู้เดินธุดงค์ หรือด้วยมโนปณิธานอันมุ่งมั่นของพระแต่ละรูป แต่ยังต้องรวมทั้งกำลังใจอันล้นหลาม ของเหล่าพุทธบริษัท ทั้งอุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้ว เด็กดีวีสตาร์ ตลอดจนเหล่าสาธุชนผู้จะมาร่วมกอบกู้ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้มาร่วมมีส่วนในการสถาปนา เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ด้วยกันอีกด้วยชีวิตต่อไปนี้ รุ่งเรือง ร่ำรวย ราบรื่น

สดชื่น เสมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ

          พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนมาได้กว่า ๒,๕๐๐ ปี จนถึงปัจจุบันนี้ ย่อมเกิดจากความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงกันของพุทธบริษัท ซึ่งได้แก่ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา โดยเฉพาะในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี และการสื่อสารนี้ เหล่าสาธุชนคนรุ่นใหม่ เช่น เด็กดี วีสตาร์ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยกันสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสู่โลก อนาคตต่อไปได้ ดังนั้น การเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อ สถาปนาเส้นทางมหาปูนียาจารย์ครั้งนี้ จึงต้องมีเหล่า อุบาสก อุบาสิกา เด็กดีวีสตาร์ และผู้ใจบุญทั้งหลาย เข้ามามีส่วนสร้างเสริมและเติมเต็มให้งานครั้งนี้สำเร็จ สมบูรณ์ อันจะกลายเป็นความปลาบปลื้มปีติร่วมกัน ของทุกคนทุกฝ่าย ด้วยเหตุนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีดำริเชิญชวนบุคลลสำคัญดังกล่าว ให้มาร่วมมีส่วนทั้งในด้านเสบียง ภัตตาหาร น้ำปานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มาร่วมกันโปรยกลีบ ดอกกุหลาบบนเส้นทางเดินของพระธุดงค์ ตลอดเส้นทางความยาว ๓๖๕ กิโลเมตร จะปูลาดด้วย กลีบดอกกุหลาบสีแดงอันหอมสดชื่น ให้เป็นทางเดิน ของพระธุดงค์ซึ่งมีจำนวนถึง ๑,๑๒๗ รูป ทั้งนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เคยกล่าวไว้เมื่อครั้งมีการเดินธุดงค์รอบมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนหน้านี้ว่า
ในวันนี้ ลูก ๆ ผู้มีบุญทั้งหลายทั้งชายและหญิงก็จะทำหน้าที่เป็นอุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัย ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการตรัสรู้ธรรม ของพุทธบุตรสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะเริ่มต้นสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ร่วมกัน ด้วยการวางผังชีวิตใหม่ที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ซึ่งได้อธิษฐานจิตกันเอาไว้อย่างดีแล้ว

          วันนี้เป็นวาระสำคัญ ลูก ๆ ทุกคน ทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตจะต้องรักษากาย วาจา ใจ ของเราให้ ใส ๆ ให้หยุดนิ่ง ๆ นุ่ม ๆ ภายใน ให้ความสำคัญกับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้เป็นปฐมเริ่ม ก่อนที่เรา จะไปสถาปนาในวันที่ ๒ มกราคม ตลอดเส้นทาง ของมหาปูชนียาจารย์ เป็นระยะทาง ๓๖๕ กิโลเมตร ในทุกหนทุกแห่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ได้เดินทางมาก่อน จะได้เดินตามรอยเท้าของท่านต่อไป...Žมาร่วมกันโปรยกลีบกุหลาบ บนเส้นทางเดินของพระธุดงค์

ตลอดเส้นทางความยาว ๓๖๕ กิโลเมตร

          นอกจากนี้ พระเทพญาณมหามุนี ยังได้กล่าว อีกว่า

          "วันนี้ต้องให้ใจใส ๆ แล้วนึกน้อมเอากุหลาบ ทุกดอก ทุกกลีบ ที่เราเตรียมมาจากที่บ้านก็ดี หรือ ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้ก็ดี น้อมไว้ในกลางกายด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในมหา-ปูชนียาจารย์ เพราะทุกดอกทุกกลีบเป็นทางมา แห่งบุญของเรา ทางมาแห่งบารมี ๑๐ ทัศ และเป็น ต้นบุญต้นแบบของผู้ที่จะมาภายหลังต่อไปในอนาคต ให้น้อมไว้ในกลางกายด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ในมหาปูชนียาจารย์ แล้วดอกกุหลาบ ทุกดอกนี้ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญบารมี ๑๐ ทัศ ของ เรา ที่จะทำให้ชีวิตของเราต่อจากนี้ไป จะรุ่งเรือง จะร่ำรวย จะราบรื่น มีชีวิตที่รื่นรมย์สดชื่นเหมือนโรย ด้วยกลีบกุหลาบ ตลอดเส้นทางแห่งการสร้างบารมี ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม"Ž

          ดังนั้น การเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อสถาปนาเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์ครั้งนี้ จะสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของเหล่าพุทธบุตร ตลอดจน อุบาสก อุบาสิกา เด็กดีวีสตาร์ และผู้รักในพระพุทธ- ศาสนาทั้งหลาย ซึ่งทุกท่านสามารถเดินทางไปร่วมสร้างความสำเร็จสมบูรณ์ของการเดินธุดงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ ๒ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ศกนี้


ธุดงค์ธรรมชัย...

เพื่อสันติสุขของโลกมนษุย์ และถึงที่สุดแห่งธรรม

          แม้ปัจจุบัน สังคมทั่วโลกกำลังพบกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งการปกครองและการต่อสู้เพื่อความ ชอบธรรมของแต่ละสังคม และแม้หลายประเทศกำลังพบกับปัญหาและความสับสน แต่โดยภาพรวม แล้ว สามารถกล่าวได้ว่าโลกกำลังกระหายธรรมะ ผู้คนกำลังต้องการคำสอนอันบริสุทธิ์ ที่จะทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ ซึ่งคำสอนเหล่านี้จะพบได้ในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ชาวโลกยังต้องการบุคคลต้นแบบที่จะสามารถพิสูจน์ความประเสริฐแห่งพระสัทธรรมให้เห็นชัดเจนในชีวิตได้ ซึ่งบุคคลท่านนี้ก็คือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ที่กล่าวและปฏิบัติได้ว่า "ธรรมะสามารถทั้งรู้ได้ ทั้งเห็นได้ และเข้าถึงได้Ž" ทั้งนี้ พระเดชพระคุณท่านเป็นบุคคลผู้เริ่มต้นจากคนธรรมดา แต่สามารถประพฤติปฏิบัติ จนเข้าถึงเส้นทางแห่งพระอริยเจ้าได้ นั่นคือ การเข้าถึงธรรมกายภายในตน และยังทำให้ผู้ปฏิบัติตาม ทั้งรู้ และทั้งสัมผัสกับคุณวิเศษแห่งการเข้าถึงธรรมกายด้วยตัวของเขาเหล่านั้นเอง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชาวโลกย่อมอยากจะรู้ว่า ท่านมีตัวตนจริงหรือไม่ อะไรคือเส้นทางแห่งการสร้างบารมีของท่าน เช่น ถิ่นกำเนิด ที่บรรพชาอุปสมบท ที่ปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกาย ..ที่ที่ท่านสอนให้คนอื่นเห็นธรรมตาม ..ที่ที่ท่านปักหลักสอนและเผยแผ่การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย เพราะความเลิศที่ท่านเข้าถึงความ ประเสริฐเช่นนี้ จึงทำให้ชาวโลกปรารถนาจะดำเนิน รอยตาม ดังนั้น ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จึงเป็นการดำเนินตามร่องรอยแห่ง ประวัติศาสตร์ของการสร้างบารมีของหลวงปู่ ซึ่ง ไม่เพียงจะยืนยันว่า ท่านมีตัวตนจริง แต่ยังทำให้ ผู้เดินตามรอยท่านเกิดความซาบซึ้ง จนเกิดแรงใจที่จะทำให้สามารถประพฤติปฏิบัติ จนเข้าถึงธรรมภายในตนได้ในที่สุด และจุดประกายแห่งธรรมปฏิบัตินี้ออกไปทั่วโลก โลกมนุษย์ก็ย่อมจะพบกับสันติสุขอันไพบูลย์ได้อย่างแท้จริง จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการว่า ผู้มีส่วนในการเดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่อสถาปนาเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์ครั้งนี้ ย่อมได้รับผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ อันจักนำไป ..กระทั่งถึงสู่ที่สุดแห่งธรรม


 

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล