วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๘๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
“ศรัทธา” ของชาวเมียนมาที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้น มีความเหนียวแน่นชนิดที่กองกำลังทางทหารหรือสรรพาวุธใด ๆไม่สามารถทำลายลงได้...อ่านต่อ
การจัดงานวันเด็กเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะเติมพลังบวกลงในใจของกล้าต้นน้อย ให้เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ...อ่านต่อ
บุญกุศลและคุณงามความดีงามอันใดที่เกิดขึ้นในวัดพระธรรมกาย ล้วนมีคุณยายอาจารย์ฯ อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น...อ่านต่อ
การทำบุญอย่างสุดกำลังบ่อย ๆ จะทำให้เรามีอัธยาศัยไม่โลภ ตัดความตระหนี่ออกจากใจได้ง่ายไม่คิดอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มักน้อย สันโดษใจกว้าง...อ่านต่อ
๓๖๕ วัน ทุกวันจะเป็นวันแห่งการสร้างบารมีไม่มีเว้นวรรค...เมื่อเหล่านักสร้างบารมีได้ปรารภเหตุในการสั่งสมบุญเพิ่มพูนบารมีตลอดปี...อ่านต่อ
“มาฆะ” เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมี” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓...อ่านต่อ
องค์การพุทธโลกจัดงานอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทนานาชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐...อ่านต่อ
เมื่อประเทศไทยซึ่งรับอิทธิพลด้านพุทธศาสนาและภาษาจากประเทศอินเดียมีการบันทึกคำว่าธรรมกายทับศัพท์ในภาษาไทยเอาไว้...อ่านต่อ
ตามประวัติศาสตร์เมียนมากล่าวว่าพระเจ้าอโนรธาทรงเติบโตมาในวัดที่พระราชบิดาทรงพระผนวช...อ่านต่อ
ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกนำโดยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
ภาพเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ขณะสาธุชนลงจากรถบัสเพื่อเดินเข้าวัดทางประตูหน้าอุโบสถ...อ่านต่อ
ไม่หลงสักการะ ไม่มัวเมาอำนาจทำประโยชน์ตนให้เกิดสุข ทำประโยชน์ผู้อื่นให้มากที่สุด เร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเหนือตำแหน่งใด ๆ...อ่านต่อ
เป้าหมายสูงสุดของทิศ ๖ ทางสังคมนี้ คือการดับทุกข์ดับกิเลสตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอยู่ร่วมกันโดยวิธีฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเอง ผ่านการทำหน้าที่ประจำทิศทั้ง ๖...อ่านต่อ
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร   เป็นภารกิจสำคัญของการทำงานเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เพราะว่าการเดินธุดงค์นี้มีประโยชน์ ๓ ด้าน...อ่านต่อ
คำว่า “พรหม” เริ่มปรากฏครั้งแรกในคัมภีร์ยุคปลายพระเวทอย่าง “อถรรพเวท” หรือ “ศตปถพราหมณะ” ราว ๓๐๐ - ๑๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช...อ่านต่อ
นับจากที่มีการบังเกิดขึ้นของมนุษย์ในครรภ์มารดานี้เอง จึงเริ่มเกิดมีคำว่า “แม่” คำคำนี้เกิดขึ้นพร้อมกับคำว่า “ลูก” ไม่ก่อนไม่หลังกันเลย...อ่านต่อ
ฉากหลังของชีวิต คือ ดวงจิตภายในตัวถ้าดวงจิตสว่างไสว ดวงบุญในตัวก็ขยาย เป็นบุญฤทธิ์บันดาลให้ชีวิตพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง...อ่านต่อ
ลูกขออนุญาตเล่าชีวิตในวัยเยาว์ที่ตั้งแต่จำความได้   ก็เห็นแต่ขวดเหล้ากองเป็นภูเขาอยู่เกือบทุกมุมบ้านหันซ้ายหันขวาก็เห็นแต่คนเมานอนหลับอย่างขาดสติ...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ว่า แม้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ห้ามทำ “มิจฉาวณิชชา” หรืออาชีพทั้ง ๕ อย่าง ซึ่งได้แก่ การค้ามนุษย์, ค้าอาวุธ, ค้ายาพิษ, ค้าสุรายาเสพติด และค้าสัตว์ให้เขานำไปฆ่า...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล