วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันที่เด็กรอคอย

วันเด็ก
เรื่อง : พราวน้ำเพชร

วันที่เด็กรอคอย

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , วันเด็ก , วันที่เด็กรอคอย

    การมองโลกในแง่ดีและมีแนวคิดในเชิงบวกเป็นปัจจัยสำคัญต่อ “ความสุข”  ของคนเรา และเป็นพลังมหาศาลที่เกื้อหนุนให้เกิดความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังเป็นจุดกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์มากมายบนโลกใบนี้
 

       การจัดงานวันเด็กเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะเติมพลังบวกลงในใจของกล้าต้นน้อย ให้เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ จะได้เติบใหญ่ไปเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นแก่ครอบครัวสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต


๕ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “วันเด็ก”

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , วันเด็ก , วันที่เด็กรอคอย

๑. ใครเป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันเด็ก ?
     เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘  เกิดปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวและเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้ความสำคัญแก่เด็กมากขึ้นในปีนั้นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า ๔๐ ประเทศจึงจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยกำหนดจัดในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , วันเด็ก , วันที่เด็กรอคอย

๒. งานวันเด็กครั้งแรกในประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อไร ?
       จัดครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ทางการมีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติไปเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน เด็กไม่สะดวกไปร่วมงาน และวันจันทร์เป็นวันทำงานของผู้ปกครอง จึงไม่สะดวกที่จะพาเด็กไปร่วมงาน

      งานวันเด็กในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ (พ.ศ.๒๕๐๗ ไม่มีงานวันเด็ก เพราะขณะประกาศเปลี่ยนแปลงเลยวันเด็กที่กำหนดใหม่ไปแล้ว)


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , วันเด็ก , วันที่เด็กรอคอย

๓. คำขวัญวันเด็กครั้งแรกของไทยมีขึ้นเมื่อไร ?
       คำขวัญ “วันเด็ก” เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ให้คำขวัญว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ก็คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , วันเด็ก , วันที่เด็กรอคอย

๔. อะไรคือวัตถุประสงค์ของวันเด็กแห่งชาติ ?
      วัตถุประสงค์ของวันเด็กแห่งชาติ  คือ  เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ, เพื่อให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

๕. ของขวัญวันเด็กที่เด็กต้องการมากที่สุดคืออะไร ?
       จากผลสำรวจของ องค์กรนิวกราวด์ (Newground)  องค์กรที่ศึกษา วิจัย และสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในอนาคต พบว่าของขวัญที่เด็กอยากได้อันดับแรกก็คือ อยากได้การรับฟังและความเข้าใจ อันดับสอง คือ เงิน

เด็ก ๆ เฮ !! เที่ยวงานวันเด็กที่วัดพระธรรมกาย
        วันเด็กแห่งชาติปีนี้ เด็ก ๆ พากันเฮฮาเมื่อคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายบวร จัดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญแก่วันเด็กแห่งชาติ และเพื่อสนองนโยบายของมหาเถรสมาคมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และชุมชนคุณธรรมเชิงคุณภาพ โดยมีแนวคิดเก๋ ๆ และสร้างสรรค์ว่า “เก่ง ดี มีศีล ๕ มุ่งหน้า Thailand 4.0”

     บรรยากาศสดใส คึกคัก มีชีวิตชีวาของงานวันเด็กเริ่มตั้งแต่ช่วงสายของวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ (หลังเดิม-โถงช้างฯ) วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานนับหมื่นคน

         เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

   กิจกรรมที่สร้างรอยยิ้มและความตื่นเต้นสุด ๆ ในงานก็คือ การจับฉลากลุ้นของขวัญ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “เก่ง ดี มีศีล ๕ มุ่งหน้า Thailand 4.0”/ ภาพยนตร์ ๓ มิติเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผจญมาร และละครฟื้นฟูศีลธรรมเรื่องรักแลกภพ/ ฐานกิจกรรมความรู้กึ่งบันเทิง “ความดีสากล” เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่มีทั้งสาระและความบันเทิงได้ใจเด็กและผู้ปกครองไปเต็ม ๆ แถมด้วยอาหาร-เครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีกว่า ๑๐๐ ร้านมามอบความอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , วันเด็ก , วันที่เด็กรอคอย

        งานวันเด็กที่วัดพระธรรมกายปีนี้สิ้นสุดลงด้วยความประทับใจของทุก ๆ ฝ่าย ทั้งเด็กผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดี และผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน แล้วพบกันใหม่วันเด็กแห่งชาติปีหน้า

      ทั้งในอดีตและอนาคต “วันเด็ก” ก็คือวันเวลาแห่งความสุขสนุกสนานที่เด็ก ๆ รอคอยและถึงแม้ว่าเด็กทุกคนมีโอกาสฉลองวันเด็กแค่สิบกว่าครั้งก่อนที่วัยเยาว์จะผ่านไปก็ตาม แต่ความสุขและประสบการณ์ดี ๆ ที่พวกเขาได้รับรวมทั้งความรู้สึกว่าตนเป็นที่รักและมีคุณค่า จะเป็นต้นธารของพลังบวกและสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย อาทิ ความรัก ความเมตตาความเข้าใจ และการเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายหน้า

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล