นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : เม่นกับงู

เม่นกับงู  , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables ,  aesop

เม่นกับงู

     เม่นน่าสงสารตัวหนึ่งเดินเร่ร่อนหาที่อยู่อาศัย  จนมาพบพวกงูใจดีให้อยู่ร่วมด้วยในรัง  ต่อมาไม่นาน  พวกงูต่างมีบาดแผลเต็มตัว  เพราะถูกขนแหลมที่เม่นสลัดทิ้งทิ่มตำ

     พวกงูจึงขอร้องแกมบังคับเม่นว่า  " เจ้าช่วยออกไปหาที่อยู่ใหม่เถอะนะ  พวกข้าทนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว "  เม่นก้ทำทีนิ่งเฉยพูดขึ้นว่า  " ข้าก้อยู่ที่นี่ก็สุขสบายดีอยู่แล้วใครได้รับความเดือดร้อนก้ไปหาที่อยุ่ใหม่เสียสิ "

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::
คนเห็นแก่ตัวย่อมไม่รู้จักบุญคุณและไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น

 

:: พุทธภาษิต ::

โย ปุพเพ กตกลฺยาโณ กตตฺโถ นาวพฺฌติ อตุถา ตสฺส ปลุชฺชนฺติ เย โหนฺติ อภิปตุถิตา

ผู้ใด อันผู้อื่นทำความดี ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อนแต่ไม่รู้สึก (คุณของเขา) 
ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถย่อมฉิบหาย

 


ผู้แต่ง : ชื่อ " อีสป " เป็นทาสชาวกรีกนักเล่านิทาน

***นิทานของอีสป ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

***อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

อ่านประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป