นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : แม่ม่ายกับแม่ไก่

นิทานอีสป เรื่อง แม่ม่ายกับแม่ไก่
 

นิทานอีสป เรื่อง แม่ม่ายกับแม่ไก่ , แม่ม่ายกับแม่ไก่ , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables ,  aesop , พุทธภาษิต , นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า , พุทธพจน์

 
          แม่ม่ายคนหนึ่งเลี้ยงแม่ไก่ไว้หนึ่งตัว ทุก ๆ เช้าแม่ไก่จะออกไข่ให้เธอวันละฟอง วันหนึ่งแม่ม่ายเกิดความโลภอยากให้แม่ไก่ออกไข่เยอะๆ เพื่อจะได้นำไปขายที่ตลาด เธอจึงเพิ่มปริมาณข้าวเปลือกให้แม่ไก่กินเป็นสองเท่า เพื่อที่จะให้แม่ไก่ออกไข่ได้ทีละหลาย ๆ ฟอง แต่แล้วแม่ไก่ก็ยังออกไข่ได้วันละฟองเหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ผ่านมา

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

 

:: พุทธภาษิต ::

ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฺฐพฺพํ
ได้สิ่งใด พอใจด้วยสิ่งนั้น

วิ . ภิ. ๓/ ๙๖. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/ ๔๔

 


ผู้แต่ง : ชื่อ " อีสป " เป็นทาสชาวกรีกนักเล่านิทาน

***นิทานของอีสป ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

***อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

อ่านประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป