นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : เด็กชายผู้โอ้อวด 

นิทานอีสป เรื่อง เด็กชายผู้โอ้อวด 
ผู้แต่ง : อีสป
 

นิทานอีสป เรื่อง เด็กชายผู้โอ้อวด  , เด็กชายผู้โอ้อวด  , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables ,  aesop , พุทธภาษิต , นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า , พุทธพจน์


       เด็กชายคนหนึ่งชอบคุยโอ้อวดกับใครต่อใครว่าเขาสามารถกินน้ำให้หมดทะเลได้เขาเทียวคุยโอ้อวดกับชาวบ้านไปทั่ว แต่มีชายคนหนึ่งไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูด เด็กชายจึงพูดว่า "งั้นเรามาพนันกันไหม ถ้าข้าทำได้จริง ท่านต้องจ่ายเงินให้ข้า" ชายคนนั้นจึงบอกว่า "ถ้าเช่นนั้น เจ้าจงไปดื่มน้ำทะเลให้หมดก่อนเถอะ" เด็กชายจึงตอบว่า "ได้อยู่แล้ว แต่ว่าพวกท่านต้องไปกั้นไม่ให้แม่น้ำไหลลงสู่ทะเลก่อน แล้วข้าจะดื่มน้ำทะเลให้หมดตามที่พนันกันไว้"

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

การคุยโวโอ้อวดนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลสำเร็จที่ดีแต่อย่างใด

 

:: พุทธภาษิต ::

สณฺหํ คิรํ อตฺถวตึ ปมุญฺเจ. 
ควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์ . 

ขุ . ชา. เตรส. ๒๗/ ๓๕๐.

 


ผู้แต่ง : ชื่อ " อีสป " เป็นทาสชาวกรีกนักเล่านิทาน

***นิทานของอีสป ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

***อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

อ่านประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป