นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : ต้นสนกับพงหนาม

นิทานอีสป เรื่อง ต้นสนกับพงหนาม
ผู้แต่ง : อีสป
 

นิทานอีสป ต้นสนกับพงหนาม , ต้นสนกับพงหนาม , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables , aesop , พุทธภาษิต , นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า , พุทธพจน์ , นิทานพื้นบ้าน , นิทานเด็ก , นิทานสอนเด็ก , นิทานการ์ตูน , การ์ตูน , การ์ตูนธรรมะ , การ์ตูนสี่สี , นิทานสี่สี , สัตว์น่ารัก , นิทานสัตว์ , การ์ตูนสัตว์

 
    ณ ป่าแห่งหนึ่ง มีต้นสนกับพงหนามขึ้นอยู่ใกล้ ๆ กัน ต้นสนมักชอบเหน็บแนมพงหนามเป็นประจำว่า
"ข้าเป็นต้นสนที่มีประโยชน์ ใช้สร้างบ้านและเครื่องเรือนสารพัด ในขณะที่เจ้ากลับไม่มีค่าอะไรเลย" พงหนามจึงตอบกลับไปว่า "ถูกแล้วที่ข้าเกิดมาต่ำต้อยไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าเจ้าลองหันไปเห็นคนตัดไม้ที่กำลังถือขวานกับเลื่อยมาทางนี้ แล้วเจ้าจะอยากเป็นต้นสนหรือพงหนามอย่างข้าล่ะ"

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

อย่าทำตัวเด่นจะเป็นภัย

 

:: พุทธภาษิต ::

อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย 
อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปสุโต สิยา. 

บุคคลไม่ควรพล่าประโยชน์ของตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก 
รู้จักประโยชน์ของตนแล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน

(พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๓๗.

 


ผู้แต่ง : ชื่อ " อีสป " เป็นทาสชาวกรีกนักเล่านิทาน

***นิทานของอีสป ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

***อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

อ่านประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป