นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : กากับหอยแมลงภู่

นิทานอีสป เรื่อง กากับหอยแมลงภู่
 

นิทานอีสป กากับหอยแมลงภู่ , กากับหอยแมลงภู่ , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables , aesop , พุทธภาษิต , นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า , พุทธพจน์ , นิทานพื้นบ้าน , นิทานเด็ก , นิทานสอนเด็ก , นิทานการ์ตูน , การ์ตูน , การ์ตูนธรรมะ , การ์ตูนสี่สี , นิทานสี่สี , สัตว์น่ารัก , นิทานสัตว์ , การ์ตูนสัตว์ , กา , Rocks and mussels


      กาตัวหนึ่งออกไปหาอาหารที่ชายทะเล และพบหอยแมลงภู่ตัวหนึ่ง มันจึงพยายามใช้จะงอยปากของมันแงะเปลือกหอยนั้น แต่ก็ไม่มีท่าทีว่าฝาหอยจะเปิดออก กาอีกตัวบินผ่านมาจึงแนะนำว่า "ทำไมเจ้าไม่ลองคาบหอยขึ้นไปสูง ๆ แล้วปล่อยให้มันตกลงมากระแทกกับโขดหินดูล่ะ" เจ้ากาจึงลองทำตามที่กาอีกตัวแนะนำ พอเปลือกหอยแตกออก กาตัวที่ให้คำแนะนำก็รีบบินมากินหอยที่อยู่ในเปลือกทันที ก่อนจะหัวเราะเยาะและบินหนีไป

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

จงอย่าเชื่อคำพูดของใคร โดยปราศจากการไตร่ตรอง

 

:: พุทธภาษิต ::

อย่าถือเอาว่าจริง เพราะเหตุสักว่า 
(๑) ฟังตามๆ กันมา (อนุสฺสว) 
(๒) กระทำตามๆ กันมา (ปรมฺปร) 
(๓) เล่าลือกันอยู่ (อิติกิร) 
(๔) มีที่อ้างในปิฎก (ปิฏกสมฺปทาย) 
(๕) การใช้เหตุผลทางตรรกคาดคะเน (ตกฺกเหตุ) 
(๖) การใช้เหตุผลทางนัยะสันนิษฐาน (นยเหตุ) 
(๗) การตรึกตามอาการ (อาการปริวิตกฺก) 
(๘) ทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิ (ทิฏฺฐินิชฺฌานกฺขนฺติ)
(๙) ฟังดูน่าเชื่อ (ภพฺพรูปตา) 
(๑๐) สมณะผู้พูดเป็นครูของตน (สมโณ โน ครุ)

บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๔๑-๒๔๘/๕๐๕.

 


ผู้แต่ง : ชื่อ " อีสป " เป็นทาสชาวกรีกนักเล่านิทาน

***นิทานของอีสป ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

***อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

อ่านประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป