นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : กระต่ายกับสิงโต

นิทานอีสป เรื่อง กระต่ายกับสิงโต
ผู้แต่ง : อีสป
 

นิทานอีสป กระต่ายกับสิงโต , กระต่ายกับสิงโต , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables , aesop , พุทธภาษิต , นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า , พุทธพจน์ , นิทานพื้นบ้าน , นิทานเด็ก , นิทานสอนเด็ก , นิทานการ์ตูน , การ์ตูน , การ์ตูนธรรมะ , การ์ตูนสี่สี , นิทานสี่สี , สัตว์น่ารัก , นิทานสัตว์ , การ์ตูนสัตว์ , กระต่าย , สิงโต , cartoon ,  the Rabbit and the lion


        วันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายออกมาประชุมกันกลางป่า กระต่ายฝูงหนึ่งจึงเสนอในที่ประชุมว่า "สัตว์ทุกตัวในป่าควรได้รับความเสมอภาค ไม่ควรมีใครใหญ่กว่าใคร หรือมีอำนาจเหนือคนอื่น" เมื่อสิงโตได้ยินฝูงกระต่ายป่าพูดเช่นนั้น ก็พูดกลับมาว่า "ข้าก็เห็นด้วยกับคำพูดของเจ้านะ แต่น่าเสียดายที่พวกเจ้าไม่มีกรงเล็บและเขี้ยวที่แหลมคมเหมือนที่พวกข้ามีน่ะสิ"

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

ผู้ที่อ่อนแอกว่ามักเสียเปรียบเสมอ

 

:: พุทธภาษิต ::

สทฺเธน จ เปสเลน จ ปญฺญวตา พหุสฺสุเตน จ 
สขิตํ หิ กรยฺย ปณฺฑิโต. ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม. 

บัณฑิต พึงทำความเป็นเพื่อนกับคนที่ศรัทธา มีศีลเป็นที่รัก 
มีปัญญาและเป็นพหุสูต , เพราะการสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ. 

(อานนฺทเถร) ขุ. เถร. ๒๖/ ๔๐๕.

 


ผู้แต่ง : ชื่อ " อีสป " เป็นทาสชาวกรีกนักเล่านิทาน

***นิทานของอีสป ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

***อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

อ่านประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป