นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : แพะตัวเมียกับเครา

นิทานอีสป เรื่อง แพะตัวเมียกับเครา
ผู้แต่ง : อีสป
 


      วันหนึ่ง แพะตัวผู้เกิดไม่พอใจเทพจูปิเตอร์  ที่พระองค์ทรงประทานเคราให้กับแพะตัวเมีย เพราะพวกมันรู้สึกว่าเคราทำให้แพะตัวเมียมีฐานะเท่าเทียมกับพวกมัน  เทพจูเปอร์จึงบอกว่า "ปล่อยให้พวกเธอมีความสุขกับเกียรติยศจอมปลอมนั้นต่อไปเถิด เพราะถึงอย่างไรพวกเธอก็มีพละกำลัง และความกล้าหาญน้อยกว่าพวกเจ้าอยู่ดี"

 

:: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::

ทุกคนล้วนมีเกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ในตัวเองทั้งนั้น

 

:: พุทธภาษิต ::

ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ โคตฺตถทฺโธ จ โย นโร 
สญฺญาตึ อติมญฺเญติ ตํ ปราภวโต มุขํ. 

คนใด หยิ่งเพราะชาติ หยิ่งเพราะทรัพย์ หยิ่งเพราะสกุล 
ย่อมดูหมิ่นญาติของตน ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของคนนั้น. 

(พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/ ๓๔๗

 


ผู้แต่ง : ชื่อ " อีสป " เป็นทาสชาวกรีกนักเล่านิทาน

***นิทานของอีสป ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน

***อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

อ่านประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป