อานิสงส์ของการทำบุญบ่อยๆ และนึกถึงบุญบ่อยๆ

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

อานิสงส์ของการทำบุญบ่อยๆ และนึกถึงบุญบ่อยๆ


            บุญคือ เครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส บุญนั้นควรทำบ่อยๆ บุคคลใดสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ย่อมมีอานิสงส์ทำให้บาปอกุศลเข้าแทรกในจิตใจได้ยาก หากทำบุญบ่อยๆ แล้วยังตามนึกถึงบุญบ่อยๆ ย่อมมีอานิสงส์ทำให้บาปอกุศล ที่เคยผิดพลาดทำมาในอดีต ไม่ได้โอกาสส่งผล และยังเป็นเหตุให้ไปดึงเอาผลบุญกุศลที่เคยสั่งสมไว้ในอดีต มาตามให้ผลอย่างต่อเนื่อง
           บุคคลใดที่บุญหล่อเลี้ยงรักษา ย่อมประสพแต่ความสุขความเจริญ แต่เพียงฝ่ายเดียว คุณยายอาจารย์มาหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เคยสอนไว้ว่า บุญเหมือนน้ำในคลอง บาปเหมือนตอใต้น้ำชีวิตเหมือนเรือที่แล่นไป ถ้ามีบุญมากก็เหมือนมีน้ำในคลองมาก ตอที่อยู่ใต้น้ำดุจดั่งบาปอกุศลก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เรือก็แล่นไปได้อย่างสะดวก เหมือนชีวิตที่ราบรื่นเจริญก้าวหน้า 
            ถ้าบุญน้อยก็เหมือนน้ำน้อย ตอก็ผุด เรือก็ติดตอ ชีวิตก็มีแต่อุปสรรค จะประกอบธุรกิจการงานใดๆ ก็ติดขัดไปหมด ดังนั้นจึงควรสั่งสมบุญบ่อยๆ ตามระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆ เพื่อให้บุญกุศลส่งผลอย่างต่อเนื่อง ไม่เปิดโอกาสให้บาปอกุศลเข้าแทรก.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0055773655573527 Mins