นาทีทองตอนสิ้นใจ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

นาทีทองตอนสิ้นใจ


            ชีวิตในปรโลกนับล้านๆปี ขึ้นอยู่กับเวลาไม่กี่นาทีตอนสิ้นใจ เสมือนขับรถไปถึงทางแยก ถ้าไปผิดทางก็ห่างไกลจากจุดหมายไปทุกที การพลัดไปในอบายเพราะหลงตายนั้น น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า จิตเต อสังกิลิฎเฐ สุคติ ปาฏิกังขา แปลความว่า จิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวัง เมื่อใกล้ตายจึงต้องรักษาใจให้ผ่องใส ด้วยการนึกถึงภาพประวัติชีวิตที่งดงาม คือบุญกุศลที่ตนได้สั่งสมไว้ในวัยที่ยังแข็งแรง


            ดังนั้นทุกครั้งที่เราสั่งสมบุญด้วยการให้ทาน รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา จะต้องยังจิตให้ปลื้มทุกครั้ง เพื่อเก็บภาพอันงดงามไว้ใช้ในวาระสุดท้าย ของชีวิต


            ท่านทานบดีทั้งหลายภาพแห่งความปลื้มปีติในการสั่งสมบุญนี้ จะเป็นประดุจพาหนะทิพย์ ที่จะนำเราไปสู่หนทางสวรรค์ และพระนิพพานในที่สุด

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0011167844136556 Mins