พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2558

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

Guinness World Records


"การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก"

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารฯ ปีที่ 4


วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558


ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0019153515497843 Mins