สั่งสมความดี

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2558

สั่งสมความดี

 

        คนเราเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างความดี  ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย  ทำไปเรื่อย ๆ  อย่างสม่ำเสมอ   ไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า  ความดีมากขึ้น   ผลของความดีก็ปรากฏ  ได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้  ความดีที่สั่งสมไว้นี้  ไม่มีใครจะปิดบังได้  ไม่อยากดังก็ดังเอง

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013469580809275 Mins