การเกิดขึ้นของวิมาน มี ๒ แบบ

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

การเกิดขึ้นของวิมาน มี ๒ แบบ


๑. วิมานเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของวิมานตายแล้ว พวกนี้เป็นพวกนานๆทำบุญที แต่ทำบุญมากพอที่จะมีวิมานเป็นของตัวเอง
๒. วิมานเกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าของวิมานยังเป็นมนุษย์ พวกนี้เป็นพวกสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำ ทั้งทำเต็มที่และต่อเนื่อง
วิมานจะค่อยๆขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ ตามความต่อเนื่องในการสั่งสมบุญ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.0011590361595154 Mins