ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2558

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

          คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้  จะวิ่งหนีบุญ  ก็หนีไม่พ้น  จะวิ่งหนีบาป  ก็หนีไม่พ้น เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ศูนย์กลางกายของเรา  จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอน ใครสั่งสมอย่างไร  ก็ได้ผลอย่างนั้น  สร้างความดี  สร้างกุศล  ก็ได้บุญ  ได้ความสุข

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011879165967306 Mins