งดเว้นบาป

วันที่ 24 ธค. พ.ศ.2558

งดเว้นบาป

    ทุกชีวิตในโลกต่างถูกพิพากษาแล้วว่าต้องตาย อย่างแน่นอน ถ้านักโทษประหารที่เดินเข้าสู่หลักประหารด้วยอาการสนุกคะนอง เราก็จะตำหนิเขาว่า คนบ้า แต่เราทุกคนทั้งที่รู้ว่าต้องตายแน่ ก็ยังคะนองยังทำความชั่วอยู่ก็ควรถามตัวเองว่า จะบ้าไปถึงไหนมัวแต่แก่งแย่งชิงดีมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้ เหมือนเป็ดไก่ในสุ่มจิกตีกันอยู่ทำไม งดเว้นบาปเสียเถิดคนเราประกอบด้วยกายกับใจ โดใจคอบควบคุมกาย ความสำคัญของใจจึงมาก

 

    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสั่งว่าทุกอย่างมีใจเป็นผู้นำ มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าคนมีใจบาปเสียแล้ว การพูดการทำก็พลอยบาปไปด้วยเพราะการพูดบาป ทำบาปนั้น ความทุกข์ย่อมตามสนองเขาเหมือนล้อเกวียนที่หมุนตามขยี้รอยเท้าโค แต่ถ้ามีใจบริสุทธิ์ การพูดการทำ ก็บริสุทธิ์ตามไปด้วย ความสุขย่อมตามสนองเขา เหมือนเงาตามตัว ทุกคนเมื่อปราถนาความสุข จึงต้องละชั่วเว้นบาปเสีย

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 Total Execution Time: 0.001673420270284 Mins