ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีจุดประทีปบูชาธรรม พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ณ อนุสรณ์สถาน แห่งที่ ๑
มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
สถานที่เกิดด้วยการเนื้อ(โลตัสแลนด์)
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 Total Execution Time: 0.0058153867721558 Mins