ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
ที่อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๓ : สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ
วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
และธรรมยาตราเข้าสู่
อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๔ : สถานที่เกิดด้วยกายธรรม
วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.026379883289337 Mins