ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด
หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๒. วัดไทยเจริญ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๓. วัดโพธิ์เอน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
๔. วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
๕. วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี(ร่วมพิธีถวายไทยธรรม)
๖. วัดกู้(พระนางเรือล่ม)  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

๑. วัดบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

๒. วัดไทยเจริญ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (ร่วมพิธีทอดผ้าป่า)

๔. วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

๕. วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
(ร่วมพิธีถวายไทยธรรม)

๖. วัดกู้(พระนางเรือล่ม)  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

 Total Execution Time: 0.017681101957957 Mins