ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ๑,๕๐๐ รูป
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๒ : สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
คลองบางนางแท่น จ.นครปฐม
หลังจากนั้นพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย
รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น 
ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
เสร็จแล้วร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๒. วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๓. วัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๔. วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
๕. วัดกก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ๑,๕๐๐ รูป
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๒ : สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต
คลองบางนางแท่น จ.นครปฐม

๑. วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๒. วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

๓. วัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

๔. วัดเทพพล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

๕. วัดกก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0020371158917745 Mins