แพ้ความดี

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2559

แพ้ความดี

                 ก่อนเข้าวัดไม่เข้าใจและแอนตี้มาก กระทั่งมาเจอพี่กัลยาณมิตรที่ทำงานชวนเข้าวัด พ่ายแพ้กับความดีและต้นแบบที่ดีของคนที่มาวัดนี้หนึ่งการกระทำมีค่ามากกว่าคำพูดล้านคำ จึงได้เข้ามาพิสูจน์ ทำให้รู้ว่า วัดนี้สอนแต่สิ่งที่ดีและการปลูกฝังทำให้คนอยากทำแต่ความดี กราบขอบคุณวัดพระธรรมกายที่ทำสิ่งนี้ค่ะ

 

ลัคณา สุขเจริญ

 Total Execution Time: 0.0011693477630615 Mins