พบความสุขที่แท้จริง

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2559

พบความสุขที่แท้จริง

                 คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองท่าน สอนให้ดิฉันได้รู้หลักความจริงของชีวิตค่ะ มนุษย์เราเกิดมาเพื่อทำความดี แสวงบุญ สร้างบารมี หลายคนเคยมีอดีตผิดพลาด ลืมให้หมด รักษาใจให้สว่าง สะอาด บริสุทธิ์ ออกแบบชีวิตใหม่ คิดดี พูดดี ทำแต่ความดีชีวิตมีสุขในทุกๆวัน หลักความดีสากล 5 ประการ คือสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ เป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ พัฒนาสังคมให้เจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ดิฉันตั้งใจปฏิบัติตามหลักคำสอน ฝึกฝนตนเองสม่ำเสมอ หน้าที่การงานและชีวิตประจำวันของดิฉันพร้อมครอบครัว พบความสุขที่แท้จริง มีความสุขและอบอุ่นดีค่ะ เพราะ"บุญ" เป็นเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จค่ะ

 

สุธาทิพย์ อนุกูล


 

 Total Execution Time: 0.0027421832084656 Mins