สร้างบุญสร้างบารมี

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2559

สร้างบุญสร้างบารมี

             เคยได้ยินข่าวในด้านลบจนกลัววัดเหมือนกันนะคะ แต่พอได้เข้ามาดู มาเห็น มาฟัง ด้วยตาตนเอง รู้สึกโชคดีมากที่ไม่ปิดโอกาสตนเอง พอเข้ามาสัมผัสได้ถึงความดีงามในวัด และกิจกรรมต่างๆของวัด ความคิดในแง่ลบต่างๆก็หายไป ที่วัดยังสอนและฝึกให้รู้จักทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ สอนให้ทำแต่ความดี สั่งสมบุญตลอด ทำให้รู้และสอนตัวเองในการใช้ชีวิตได้มาก จากเมื่อก่อนก็ชอบทำบุญอยู่แล้วตามวัดทั่วไป แต่ก็เพียงได้แค่ทำทานปีนึงนับครั้งได้ว่าไปวัดกี่ครั้ง แต่เพิ่งมาสร้างบุญสร้างบารมี ให้มีเสบียงบุญติดตัวไป และรักในพระพุทธศาสนา อย่างจริงจังก็ตอนเข้าวัดพระธรรมกายนี่แหละค่ะ

 

สาริณี จัญญะผล
 

 Total Execution Time: 0.0056049148241679 Mins